Rumunija: Najniža cena električne energije u regionu, Rumunija izvozi više od 1.000 MW

17. June 2019. / Region energetika

Cena električne energije na rumunskom spot tržištu u ponedeljak 17. juna je najniža u regionu, a Rumunija izvozi više od 1.000 MW, prema podacima Transelektrike i berze OPCOM.

Tako je cena električne energije u Rumuniji iznosila 31,52 evra po MWh, dok je u Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj cena bila ista – 43,33 evra po MWh.

U ponedeljak ujutro, vodeći proizvođači električne energije bili su obnovljivi izvori: u 7:30 časova udeo hidroenergije u ukupnoj proizvodnji iznosio je 42%, vetroelektrana 8%, fotonaponskih elektrana 1,5% i biomase 0,5%.

Ostali izvori bili su ugalj sa 22%, nuklearna energija 21% i hidrokarbnati sa udelom od 5%.

Nacionalna potrošnja je zbog državnog praznika relativno niska i iznosi 5.375 MW, proizvodnja je dostigla 6.530 MW, dok se razlika od 1.159 MW izvozi.

Izvor: economica.net

 

Skinite kao PDF :

Download PDF