Rumunija: NIS Petrol gradi mini termoelektranu u Rumuniji

, Region energetika

NIS Petrol SRl, ogranak ruskog giganta Gazproma, gradiće termoelektranu ukupne instalisane snage 7,5 MW u gradu Jimbolia, nakon što je od regulatorne agencije za energetiku, ANRE, dobio dozvolu za realizaciju novog energetskog kapaciteta.

Činjenica da je NIS Petrol predao aplikaciju za ovo odobrenje pokazuje da je kompanija verovatno veoma blizu pokretanju proizvodnje gasa u perimetrima Jimbolia i Periam. Prema odluci ANRE, licenca je izdata za realizaciju nove termoelektrane instalisane snage 7,5 MW, kod sonde 100 i sonde 6 Jimbolia, u okrugu Jimbolia.

ANRE je 1. oktobra usvojio odluku na osnovu koje je rumunski ogranak Gazproma dobio „dozvolu za komercijalno korišćenje kapaciteta za proizvodnju električne energije“.

Nešto ranije, 23. septembra, NIS Petrol je dobio licencu za delatnost snabdevanja električnom energijom.

ANRE je 1. oktobra kompaniji NIS Petrol takđe odobrio licencu za postavljanje upstream linije za snabdevanje prirodnim gasom proizvedenim u perimetru EX-7 Periam.

U maju, NIS Petrol je od ANRE dobio istu licencu za perimetar DEE V-20 Jimbolia. Drugim rečima, ANRE je dao zeleno svetlo ekstrakciju gasa iz dva perimetra i njihovo isporučivanje u nacionalni prenosni sistem.

Termoelektrana u Jimboliji uglavnom će proizvoditi električnu energiju potrebnu za rad dve sonde (sonda 100 i sonda 6 Jimbolia). Elektrana u Jimboliji verovatno će proizvoditi električnu energiju iz gasa (Gas to Power – G2P) ili električnu i toplotnu energiju (kogeneracijsko postrojenje, CHP).

Ove termoelektrane su  slične klasičnim, ali sa mnogo manjim kapacitetom, i smeštene su u blizini gasnih polja. Kao gorivo koriste gas iz sondi, koji sadrži pridružene gasove, i koji se ne može komercijalno iskoristiti jer je daleko od infrastrukture za prenos.

NIS Petrol nije prva kompanija koja gradi takvu mikro termoelektranu u Rumuniji. OMV Petrom trenutno upravlja sa više od 30 takvih proizvodnih jedinica, ukupne snage 72 MW, što obezbeđuje polovinu potrošnje kompanije za operacije na gasnim poljima.

NIS Petrol u portfoliu ima šest naftnih i gasnih perimetara na teritoriji Rumunije, u kojima ima status operatora.

Četiri koncesije izdate su za istraživanje, razvoj i eksploatacione aktivnosti u partnerstvu sa kanadskom kompanijom East West Petroleum (dve u okrugu Bihor – EX-2 Tria i EX-3 Baile Felix i dve u okrugu Timis – EX-7 Periam i EX-8 Biled).

Peta koncesija, u partnerstvu sa Zeta Petroleum i Armax Gaz, odnosi se na razvoj i eksploataciju nafte u perimetru DEE V-20 Jimbolia, okrug Timis.

Šesta koncesija za istraživačko-razvojno-eksploatacijske aktivnosti takođe se nalazi u okrugu Timis, u perimetru EX-12 Crai Nou.

Profit.ro je u avgustu objavio da je srpska grupacija Naftna industrija Srbije (NIS), pod kontrolom Gazpromnefta, ogranka ruskog naftnog giganta Gazprom, potpisala ugovor sa operatorom nacionalnog sistema za prenos nafte i kondenzata, Conpet, u cilju prevoza železnicom do granice sa Srbijom sirove nafte koju je rumunski ogranak NIS Petrol izvuko iz koncesionih perimetara na zapadu zemlje.

Izvor: profit.ro