Rumunija: Niži nivo proizvodnje termoelektrana i hidroelektrana, uz drastičan pad izvoza u prva dva meseca

17. April 2019. / Region energetika

Proizvodnja električne energije u periodu januar – februar 2019. godine u rumunskim termoelektranama snižena je za 13,1% u odnosu na isti period prošle godine, na 4,986 milijardi KWh. Hidroelektrane beleže pad proizvodnje za 16%, na 2,125 milijardi KWh a nukelarna elektrana Kozloduj pad proizvodnje od 0,9%, na 1,953 milijardi KWh, prema podacima Nacionalnog instituta za statisku.

S druge strane, proizvodnja vetroelektrana u ovom periodu iznosila je 1,456 milijardi KWh, što je za 2,5 miliona KWh više u odnosu na prva dva meseca prošle godine. Takođe, u istom periodu proizvodnja fotonaponskih elektrana povećana je za 20,4 miliona KWh, na 155,2 miliona KWh.

Izvoz električne energije smanjen je za čak 731,1 milion KWh, na 541,2 miliona KWh.

Energetski resursi iznosili su 11,512 milijardi KWh, što je za 713,4 milijardi KWh više u poređenju sa prva dva meseca 2018. godine.

Iz domaće proizvodnje obezbebeđeno je 3,346 miliona ten, za 114.000 manje u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz dostigao 2,521 miliona ten.

Finalna potrošnja energije iznosila je 9,686 milijardi ten, za 1% više u poređenju sa istim periodom 2018. godine. Potrošnja električne energije za javnu rasvetu povećana je za 2,2%, a potrošnja domaćinstava za 13,6%.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF