Rumunija: Novi Zakon o rudarstvu, Vlada će moći da proglasi nacionalnim interesom svaki mineralni resurs, uz „ekspeditivnu“ eksproprijaciju

22. February 2019. / Region energetika

Vlada Rumunije imaće mogućnost da odlukom svaki mineralni resurs proglasi za javni nacionalni interes, za šta postojeća regulativa predviđa ubrzane i pojednostavljene procedure eksproprijacije potrebnog zemljšta, bez saglasnosti vlasnika, predviđa novi Zakon o rudarstvu.

„Mineralni resursi od nacionalnog javnog interesa su oni koji ispunjavaju sledeće kriterijume: a) podržavaju razvoj nacionalne infrastrukture; b) doprinose osiguravanju energetske nezavisnosti zemlje; c) doprinose implementaciji nacionalne strategije ekonomskog razvoja. Deklarisanje mineralnih resursa u kategoriji nacionalnog i lokalnog javnog interesa, kao i njihov ažuriranje, sprovodi Vlada, na inicijativu nadležnog ministarstva ili drugih javnih organa, uz odobrenje Nacionalne agencije za mineralne resurse“, navodi se u nacrtu zakona.

Vlada Viktora Ponte je 2013. godine pripremila predlog zakona kojim se projekat rudnika zlata Rosia Montana proglašava projektom od javnog interesa, kako bi se olakšala eksproprijacija zemljišta u privatnom vlasništvu na tom području. Nacrt zakona na kraju je povučen nakon masovnih uličnih protesta.

Gabriel Resources, glavni akcionar Rosia Montana Gold Korporacije, zbog blokade projekta podneo je odštetni zahtev protiv države, koji je u međuvremenu povećan na 4,8 milijardi dolara, pred arbitražnim sudom u Vašingtonu.

Nacrtom zakona menja se i Zakon o eksproprijaciji u javnom interesu. Formulacija „rudarski radovi u nacionalnom interesu za eksplataciju lignita“ menja se odredbom „rudarski radovi u nacionalnom interesu za eksploataciju mineralnih sirovina deklarisanih kao nacionalni interes“.

Izvor: profit.ro

 

Skinite kao PDF :

Download PDF