Rumunija: Obim transakcija na kaplovanom tržištu unutar dana za 11 nedelja dostigao godišnji obim trgovine

12. February 2020. / Region energetika

Obim trgovine na rumunskom tržištu unutar dana u prvih 11 nedelja rada u kaplovanom režimu dostigao je 154.445,3 MWh, što predstavlja više od  97% prometa ostvarenog tokom 2018. godine i više od 51% prometa ostvarenog od 1. januara do 18. novembra 2019. godine, pre kaplovanja sa evropskim tržištima, navodi se u saopštenju operatora tržišta električne energije i gasa OPCOM.

Od ukupnog obima trgovine, koji je registrovan tokom prvih 79 dana rada u kaplovanom režim, uvezeno je 44.422 MWh, izvezeno 25.907,3 MWh, a interno se trgovalo sa 84.116 MWh, što znači da prekogranični protoci predstavljaju 45,5% ukupnog prometa. Kaplovanje rumunskog tržišta unutar dana doprinelo je povećanju obima zaključenih transakcija na dnevnom nivou dva i po puta, sa 780 MWh, koliko je iznosio prosečni dnevni obim trgovine u drugoj polovini 2019. godine, na preko 1.955 MWh, koliki je dnevni obim trgovine u kaplovanom režimu.

Za isporuku električne enrergije 11. decembra 2019. godine, u intervalu od 01: 00 do 04:00 h, zabeležene su negativne cene, što je prva takva situacija na kratkoročnim tržištima, odnosno na dan unapred tržištu i tržištu unutar dana, kojima upravlja OPCOM i koja su kaplovana sa evropskim tržištima.

Prosečna dnevna ponderisana cena tokom ovog perioda od 79 dana kretala se od 43,86 leva (9,2 evra) po MWh do 366,16 leva (78,9 evra) po MWh, a obavljeno je preko 35.000 transakcija.

Izvor: opcom.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF