Rumunija: Obim trgovine na tržištu unutar dana povećan deset puta nakon kaplovanja sa evropskim tržištima

22. November 2019. / Region energetika

Od utorka, 19. novembra, tržište unutar dana (IDM) u Rumuniji kaplovano je sa 20 drugih evropskih zemalja, a energetske transakcije su eksplodirale. Čak i ako ovo tržište ne postane snažno likvidno u bliskoj budućnosti, koristi će imati potrošači i proizvođači energije iz obnovljivih izvora. Međutim, postoje i povezani rizici.

Obim transakcija na tržištu unutar dana bio je osam puta veći prvog dana pošto je rumunsko tržište kaplovano sa ostalih 20 tržišta u Evropi, u poređenju sa danima pre kaplovanja, saopštili su zvaničnici Transelektrike.

„To je više nego što smo očekivali. Ranije se trgovalo oko 40 do 50 MWh. Bilans je iznosio oko 310 MWh, osam do deset puta više“, rekao je George Visan, direktor Direkcije za tržišta električne energije u Transelektriki.

Prve isporuke električne energije u drugom talasu jedinstvenog evropskog rešenja za tržišta unutar dana (SIDC), koji je pokrenut 19. novembra, uspešno su realizovane u sredu, 20. novembra 2019. godine.

Realizacijom ovog projekta, sedam novih zemalja pridružilo je državama koje već funkcionišu u kaplovanom režimu. Nominovani operatori tržišta električne energije (NEMO) i operateri prenosnog sistema (TSO) potvrdili su pokretanje drugog talasa projekta SIDC (ranije poznat kao XBID), nakon uspešno završenog perioda testiranja, uz pomoć stručnjaka Transelektrike i OPCOM, i podršku ANRE u prilagođavanju propisa, saopštila je Transelektrika.

Označavajući još jedan važan korak ka proširenju jedinstvenog integrisanog evropskog tržišta, pokretanjem dva lokalna implementaciona projekta proširena je trgovina električnom energijom na sledeće zemlje: Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunija i Slovenija.

One su se pridružile operativnim zemljama SIDC: Austrija, Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Letonija, Litvanija, Norveška, Holandija, Portugal, Španija i Švedska, navodi Transelektrika.

IDM je tržište koje je najbliže vremenu fizičke isporuke električne energije. Na ovom tržištu transakcije se mogu izvršiti do dva sata pre vremena isporuke, a od 20. novembra, 21 evropska zemlja ima kaplovana tržišta unutar dana.

To znači da je, u svakom trenutku, proizvođaču koji ima raspoloživu električnu energiju, u bilo kojoj zemlji, na raspolaganju 21 tržište. Takođe, električnu energiju može kupiti svako kome je potrebna, istog dana, do dva sata pre intervala isporuke.

Prednosti i rizici

Koje su prednosti ovog tržišta? Zvaničnici kompanije Transelektrika objasnili su da će na kraju koristi imati potrošači, pored proizvođača električne energije, posebno iz obnovljivih izvora.

Primera radi, ako neko prodaje električnu energiju na ovom tržištu u Nemačkoj za 50 evra po MWh, kupac će platiti datu cenu od 50 evra, bez obzira da li je iz Nemačke, Španije ili Rumunije. To u teoriji znači niže troškove balansiranja sistema, s obzirom na to da će na raspolaganju biti veće količine električne energije veoma blizu vremenu isporuke.

U slučaju da učesnik na tržištu ima manjak električne energije, više ne mora da plaća cenu na balansnom tržištu (cena deficita na balansnom tržištu je najviša na tržištu, spot cena plus 94 evra po MWh u Rumuniji), a balansno tržište će se smanjiti, kako u pogledu obima transakcija, tako i udela u nacionalnoj potrošnji, direktno utičući na finalne cene.

Zatim, likvidnije tržište unutar dana daje prednost proizvođačima iz obnovljivih izvora, zbog njihove nestabilne proizvodnje. Pošto njihova proizvodnja fluktuira, a proizvod trgovine ima fiksnu isporuku po satu, oni rizikuju da postanu neizbalasirani i plate visoke cene deficita na balansnom tržištu, u slučajevima kada ne mogu da proizvodu električnu energiju koju moraju da isporuče.

Sada, u uslovima likvidnijeg tržišta unutar dana (sa potencijalnim kupcima u 21 zemlji), oni mogu na ovom tržištu da ugovore električnu energiju mnogo bliže vremenu isporuke, tako da je rizik mnogo manji. Dakle, povećaće se stepen integracije obnovljivih izvora energije, posebno vetroturbina.

Međutim, mogućnosti prekogranične razmene putem transakcija unutar dana prilično su ograničene, zato što se raspodela kapaciteta na interkonekcijama vrši na osnovu kapaciteta koji preostane nakon realizacije dugoročnih komercijalnih transakcija (dugoročne rezervacije kapaciteta unapred, uplaćene Transelektriki, u slučaju Rumunije) i nakon toga rezervacija za spot transakcije (električna energija koja se prodaje na dan unapred tržištu). Trenutno bi ovaj udeo mogao dostići do 5% nacionalne potrošnje. Ali on će rasti, u skladu sa politikom Evropske komisije.

Kako se kapacitet interkonekcija bude povećavao (obaveza Rumunije je da dostigne 15% potrošnje), kao i prekogranične transakcije ugovorene bliže vremenu isporuke, pojedini proizvođači rizikuju da budu stavljeni van tržišta, zbog više cene (uključujući elektrane na ugalj, zbog većih troškova za emisije).

S obzirom da će na tržištu biti dostupna jeftinija električna energija (dobar primer su vetro elektrane na Severnom moru), deo najskuplje, lokalno proizvedene električne energije, npr. u elektranama na ugalj, više neće biti dostupan. Uz predviđeno zatvaranje pojedinih kapaciteta, mogla bi se povećati zavisnost Rumunije od električne energije proizvedene negde drugde.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF