Rumunija: Pad izvoza električne energije za 32%, rast uvoza za 45% u prvih sedam meseci

12. September 2019. / Region energetika

Finalna potrošnja električne energije u Rumuniji u prvih sedam meseci 2019. godine iznosila je 32,556 milijardi KWh, za 0,3% više nego u istom periodu 2018. godine. Potrošnja za javnu rasvetu povećana je za 12,5%, a potrošnja stanovništva za 19,4%, pokazuju podaci Nacionalnog instituta za statistiku (INS) objavljeni u sredu.

Izvoz električne energije smanjen je za 32% u prvih sedam meseci, na 2.374,1 miliona KWh, dok je uvoz povećan za 45%, na 2.131,6 miliona KWh.

Primarni energetski resursi su povećani za 2,9% u pomenutom periodu, a potrošnja električne energije za 3% u odnosu na isti period 2018. godine.

Primarni energetski resursi u periodu od 1. januara do 31. jula 2019. godine iznosili su 20,317 miliona tona ekvivalenta nafte (ten), što je za 571.700 ten više u odnosu na period od 1. januara do 31. jula 2018. godine.

Domaća proizvodnja iznosila je 11,833 miliona ten, što je smanjenje za 262.800 ten u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz iznosio 8,484 miliona ten.

U datom periodu, resursi električne energije iznosili 38,251 milijardi KWh, što je smanjenje za 1,198 milijardi KWh u odnosu na isti period 2018. godine.

Proizvodnja termoelektrana iznosila je 13,494 milijardi KWh, što predstavlja pad za 1,329 milijardi KWh (-9%). Proizvodnja hidroelektrana iznosila je 11,083 milijarde KWh, što je smanjenje za 824,7 miliona KWh (-6,9%), a proizvodnja nuklearnih elektrana 6,361 milijardi KWh, za 55,3 miliona KWh manje (-0,9%).

Proizvodnja vetroelektrana od 1. januara do 31. jula 2019. godine iznosila je 4,099 milijardi KWh, što je za 267,7 miliona KWh više u odnosu na isti period prethodne godine, a solarna energija proizvedena u fotonaponskim instalacijama u ovom periodu dostigla je 1,082 milijarde KWh, što je za 80,4 miliona KWh  više u odnosu na isti period 2018. godine.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF