Rumunija: Pad obima trgovine na DAM u junu za 12%

10. July 2019. / Region energetika

Ukupan obim trgovine na dan unapred tržištu rumunske berze OPCOM u junu 2019. godine iznosio je 1.621.302 MWh, što je za 11,96% manje u odnosu na jun 2018. godine i za 1,1% manje u odnosu na maj 2019. godine.

Prosečna ponderisana cena električne energije iznosila je 37,49 evra po MWh, što je za 18,34% manje u odnosu na isti mesec prethodne godine (47,6 evra po MWh), i za 4,58% manje u odnosu na maj ove godine – 40,73 evra po MWh.

Ukupna vrednost transakcija na OPCOM DAM iznosila je 66,487 miliona evra, što je za 25,64% manje u odnosu na jun 2018. godine i za 2,47% manje u odnosu na prethodni mesec.

Udeo DAM u ukupnoj potrošnji u Rumuniji pao je za 10,23% u poređenju sa junom prošle godine, na 37,49%.

Izvor: opcom.ro

 

Skinite kao PDF :

Download PDF