Rumunija: Pad proizvodnje primarne energije za 4,3% u prva tri meseca

13. May 2020. / Region energetika

Proizvodnja primarne energije u Rumuniji smanjena je za 4,3% u prva tri meseca, na 4,93 miliona tona ekvivalenta nafte, u poređenju sa prošlom godinom, dok je uvoz primarne energije povećan za 0,3%, na 3,57 miliona ten, pokazuju podaci koje je u utorak objavio Nacionalni institut za statistiku (INS).

„Između 1. januara i 31. marta 2020. godine primarni energetski resursi smanjeni su za 2,4%, a resursi električne energije za 2,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Primarni energetski resursi u ovom periodu od 1. januara do 31. marta 2020. godine iznosili su 8,506 miliona tona ekvivalenta nafte (ten), što je za 212.000 ten manje u odnosu na period od 1. januara do 31. marta 2019. godine. Domaća proizvodnja iznosila je 4,933 miliona ten, što je za 221.800 ten manje nego u istom periodu prethodne godine, a uvoz je iznosio 3,573 miliona ten“, pokazuju podaci INS-a.

U datom periodu, resesursi električne energije iznosili su 17.477,7 miliona kWh, što je za 363 miliona kWh više se u odnosu na odgovarajući period 2019. godine, piše News.ro.

Proizvodnja termoelektrana iznosila je 6.203,6 miliona kWh, što je 874,2 miliona kWh manje u odnosu na isti period prošle godine (-12,4%). Proizvodnja hidroelektrana iznosila je 3.433,4 miliona kWh, što je pad za 37,3 miliona kWh (-1,1%). Proizvodnja nuklearne elektrane povećana je za 3,6%, odnosno 108,6 miliona kWh, na 3.087,5 miliona kWh,.

Proizvodnja vetroelektrana u prva tri meseca dostigla je 2.311,3 miliona kWh, što je za 190,3 miliona kWh više u odnosu na isti period prošle godine, a solarna energija proizvedena u fotonaponskim instalacijama 331,7 miliona kWh, što je za 9,1 miliona kWh manje u odnosu na odgovarajući period 2019. godine.

Finalna potrošnja električne energije iznosila je 14,133,9 miliona kWh, za 2,2% manje u odnosu na isti period 2019. godine; potrošnja za javnu rasvetu smanjena je za 0,5%, a potrošnja domaćinstava za 3,4%.

Izvoz električne energije iznosio je 1.617,3 miliona kWh, što je za 754,7 miliona kWh više u odnosu na prva tri meseca 2019. godine. Vlastita tehnološka potrošnja u mrežama i stanicama smanjena je za 74,4 miliona kWh, na 1.726,5 miliona kWh.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF