Rumunija: Pad udela uglja u proizvodnji električne energije na 20%, Rumunija je u januaru bila neto uvoznik

11. April 2019. / Region energetika

Kada se uporede podaci o proizvodnji električne energije u Rumuniji u januaru 2019. godine i tokom poslednjih 10 godina, primetan je trend pada udela termoelektrana na ugalj na 20%.

Ugalj ima značajan projektovani udeo u energetskom miksu i na njega se oslanja strategija energetike u narednim godinama. Međutim, prozvodnja električne energije iz uglja opada, čak i tokom zime, što otvara pitanje sigurnosti nacionalnog energetskog sistema, posebno u zimskom periodu, kada je usred oskudne proizvodnje i uz relativno nisku potrošnju (koja je retko prelazila granicu od 10.000 MW) i visoke cene, Rumunija bila prinuđena da uvozi velike količine električne energije.

Ukoliko se pogledaju podaci o proizvodnji termoelektrana na ugalj u prethodnih deset godina, tokom janaura, primetan je trend pada, pa su tako u januaru 2019. godine termoelektrane zabeležile najniži nivo proizvodnje.

Proizvodnja termoelektrana na lignit niža je za 50% u odnosu na 2009. godinu, a proizvodnja elektrana na ugalj čak trostruko niža.

Januar 2019. godine: elektrane na lignit 1.010 GWh, elektrane na ugalj 101 GWh, potrošnja 5.487 GWh

Januar 2018. godine: elektrane na lignit 1.382 GWh, elektrane na ugalj 124 GWh, potrošnja 5.629 GWh

Januar 2017. godine: elektrane na lignit 1.398 GWh, elektrane na ugalj 170 GWh, potrošnja 5.441 GWh

Januar 2016. godine: elektrane na lignit 1.509 GWh, elektrane na ugalj 164 GWh, potrošnja 5.216 GWh

Januar 2015. godine: elektrane na lignit 1.342 GWh, elektrane na ugalj 211 GWh, potrošnja 5.023 GWh

Januar 2014. godine: elektrane na lignit 1.330 GWh, elektrane na ugalj 256 GWh, potrošnja 4.885 GWh

Januar 2013. godine: elektrane na lignit 1.246 GWh, elektrane na ugalj 255 GWh, potrošnja 4.994 GWh

Januar 2012. godine: elektrane na lignit 1.600 GWh, elektrane na ugalj 347 GWh, potrošnja 4.986 GWh

Januar 2011. godine: elektrane na lignit 1.564 GWh, elektrane na ugalj 287 GWh, potrošnja 5.076 GWh

Januar 2010. godine: elektrane na lignit 1.317 GWh, elektrane na ugalj 291 GWh, potrošnja 4.873 GWh

Januar 2009. godine: elektrane na lignit 1.559 MW, elektrane na ugalj 323 MW, potrošnja 4.737 GWh.

Proizvodnja dve elektrane na ugalj u dolini Jiu, TE Minitia i TE Parošeni, beleži trostruki pad u prethodnih deset godina. Proizvedenih 101 GWh u januaru znači da se one radile sa prosečnom snagom po satu od 135 MW, iako imaju instalisani kapacitet od 1.200 MW, zbog toga što obezbeđuju sporu tercijarnu rezervu od 400 MW tokom čitave godine.

Takođe, ove godine je na proizvodnju u EK Oltenia uticao štajrk rudara, i ona je u januaru pala na 1 TWh. Kako pokazuju podaci, količina električne energije proizvedene iz lignita beleži značajne fluktuacije u prethodnih 10 godini, ali nikada nije bila toliko niska. U poređenju sa pikom 2012. godine, beleži pad od 36%.

TE Rovinari, Turceni, Isalnita i Kraiova 2 imaju na papiru instalisani kapacitet od 3.240 MW, a tokom januaru proizvodile su prosečno 1.300 MWh. Međutim, čak i pored toga, elektrane u EK Oltenia bile su vodeći proizvođač u Rumuniji, blizu Hidroelektrike (984 GWh) i nukelarnih elektrana (945 GWh), ali i obnovljivih izvora (877 GWh).

I dok potrošnja u Rumuniji ima trend rasta, proizvodnja se smanjuje. Ugalj će verovatno ostati važan resurs, zahvaljujući podršci Vlade, ali i zbog konepta mreže i dizajna tržišta. Međutim, trend ukazuje na pad snage. U januaru 2019. godine, potrošnja je dostigla prag od 5,5 TWh, što znači da je ugalj obezbedio svega 20% potrošnje.

S druge strane, uvoz u januru je dostigao 446 GWh. Tokom prethodnih deset godina, Rumunija je samo dva puta bila neto uvoznik tokom januara, slična situacija zabeležena je samo 2012. godine, ali sa mnogo nižim volumenom uvoza, svega 46 GWh.

Izvor: e-nergia.ro

 

Skinite kao PDF :

Download PDF