Rumunija planira da uloži 22,6 milijardi evra u sektor energetike do 2030. godine

20. November 2020. / Region energetika

Rumunija planira da uloži više od 22,6 milijardi evra u energetski sektor u narednih deset godina, prema nacrtu Strategije energetike od 2020. do 2030. godine, pokazuje dokument.

Rumunija namerava da podmiri 30,7% svojih energetskih potreba iz obnovljivih izvora do 2030. godine, u poređenju sa trenutno 24,4%, pokazuje plan koji je u sredu upućen u javnu raspravu.

U narednih deset godina, Rumunija namerava da poveća svoj instalisani kapacitet za proizvodnju energije za 35%, sa novim kapacitetima vetra od 2.302 MW i novim solarnim kapacitetom od 3.692 MW, obezbeđujući tako veći stepen energetske nezavisnosti.

Veći kapaciteti za proizvodnju energije pomoći će Rumuniji da smanji uvoz energije sa 20,8% procenjene potrošnje u 2020. godini na 17,8% u 2030. godini, dostigavši jedan od najnižih nivoa zavisnosti od uvoza energije u EU, pokazaje strateški plan.

U segmentu prirodnog gasa, Rumunija će se fokusirati na razvoj nacionalnog sistema za prenos gasa na koridoru Bugarska – Rumunija – Mađarska – Austrija (BRUA) ​​i na razvoj Južnog gasnog koridora na rumunskoj teritoriji za prijem prirodnog gasa iz Crnog mora.

Rumunija planira da do 2030. zameni nekoliko energetskih grupa na ugalj jedinicama u kombinovanom ciklusu sa pogonom na prirodni gas i jedinicama zasnovanim na obnovljivim izvorima energije.

Strategija takođe predviđa izgradnju dva dodatna reaktora u nuklearnoj elektrani Cernavoda, kojom upravlja Nukelarelektrika. Trenutno, nuklearna energija pokriva oko 18% ukupne proizvodnje električne energije u zemlji kroz dva postojeća bloka u Cernavodi i taj udeo će se povećati na oko 28% u 2035. godini dodavanjem još dva reaktora, prema planu.

U oktobru, rumunske i američke vlasti potpisale su sporazum o saradnji i finansiranju vrednom 8 milijardi dolara za modernizaciju bloka 1 Cernavoda i izgradnju blokova 3 i 4.

Vlada namerava da usvoji novu strategiju putem hitne uredbe, s obzirom na to da Rumunija ima značajna kašnjenja u sprovođenju specifičnih ciljeva koje je postavila Evropska komisija.

Kašnjenja mogu dovesti do mogućih sankcija EK zbog nepoštovanja preuzetih obaveza, saopštilo je ministarstvo ekonomije, dodajući da se predlozi, sugestije i mišljenja u vezi sa strategijom mogu dostaviti u roku od deset dana od njenog objavljivanja.

EK je prošlog meseca saopštila da, iako je Rumunija delimično uvažila preporuku za povećanje udela obnovljive energije u svom energetskom miksu, Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za period od 2021. do 2030. godine, objavljen u septembru, još uvek ne daje konkretne informacije o predviđenim politikama i merama, kao što su određivanje prioriteta, rokovi, očekivani uticaji i investicione potrebe.

Izvor: seenews.com

Skinite kao PDF :

Download PDF