Rumunija: Proizvodnja Hidroelektrike u prvih devet meseci 10,87 GWh

17. November 2020. / Region energetika

Neto dobit Hidroelektrike, najvećeg proizvođača električne energije u Rumuniji, pod kontrolom Ministarstva ekonomije, smanjena je za 3,9% u prvih devet meseci 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine, na 1,264 milijarde leva (260,2 miliona evra), pokazuju podaci manjinskog akcionara kompanije, Fonda Proprietatea.

Prema menadžmentu, u prvih devet meseci 2020. godine kompanija je prijavila promet od 2.759,7 miliona leva (567,9 miliona evra), što je za 15,8% manje u poređenju sa istim periodom 2019. godine, EBITDA od 1.928 miliona leva (396,9 miliona evra), za 19,5% manje, i neto dobit od 1.264,2 miliona leva (260,2 miliona evra), za 3,9% manje na godišnjem nivou, prikazano je u devetomesečnom izveštaju FP-a.

Prema navedenom izvoru, u prvih devet meseci 2020. godine ukupna količina električne energije koju je Hidroelektrika prodala iz sopstvene proizvodnje dostigla je 10,87 TWh, u odnosu na 12,04 TWh u periodu januar – septembar 2019. godine, dok je ukupna količina prodate električne energije dostigla je 12 TWh, u odnosu na 12,9 TWh u prva tri kvartala 2019.

U prvih devet meseci 2020. godine, količina električne energije prodate putem regulisanih ugovora iznosila je 2,55 TWh, u poređenju sa 1,48 TWh u istom periodu 2019. Istovremeno, prosečna prodajna cena električne energije smanjena je za 9%, na 205,3 leva (42,3 evra) po MWh.

Na konkurentnom tržišta električne energije ostvarena je prosečna cena od 231,3 leva (47,3 evra) po MWh, u poređenju sa 240,3 leva (49,5 evra) po MWh u prvih devet meseci 2019. godine, dok je prosečna regulisana cena smanjena za 4,8% na godišnjem nivou, na 106,3 leva (21,9 evra) po MWh.

U izveštaju FP podseća da je u avgustu Parlament odobrio Zakon o merama zaštite nacionalnih ekonomskih interesa, koji zabranjuje prodaju državnih udela u nacionalnim kompanijama u naredne dve godine.

„Transferi vlasništva započeti pre stupanja zakona na snagu obustavljaju se na period od dve godine. Čak i ako se obustava ne odnosi na završene privatizacije, očekuje se da će ova ograničenja uticati na rumunsko tržište. Zakon će verovatno zakomplikovati dugo očekivani listing proizvođača energije Hidroelektrika SA, najvrednije državne kompanije u Rumuniji, kao i druge transakcije sa kompanijama u kojima je država akcionar “, navodi se u dokumentu.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF