Rumunija: Projekti Transelektrike za PV elektrane i baterije predloženi za grant EU od 32 miliona evra

, Region energetika

Jedan od rumunskih projekata predložen u sklopu evropskog planu REPowerEU odnosi se na postavljanje fotonaponskih solarnih panela i objekata za skladištenje energije na 30 od ukupno 81 trafostanice u vlasništvu Transelektrike, u cilju pokrivanja sopstvene potrošnje. Projekti bi trebali da budu završeni do sredine 2026. godine.

Fotonaponske elektrane i objekti za skladištenje električne energije, namenjeni za pokrivanje internih usluga, trebali bi biti instalirani u trafostanicama Transelektrike. Za ove projekte predviđeno je inicijalno izdvajanje od 32,17 miliona evra.

Ovo je jedan od projekata koje je predložilo Ministarstvo evropskih fondova (MIPE) kroz šemu REPowerEU – evropski mehanizam za stimulisanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, putem kojeg je opredeljen budžet za Rumuniju od 1,4 milijarde evra ukupno.

MIPE je listu projekata uputio u javnu raspravu prošle nedelje, a jedan od predloženih je i ovaj projekat operatora prenosa i sistema.

U osnovi, radi se o nameri Transelektrike da u 30 trafostanica ugradi mala fotonaponska postrojenja i skladišta. Instalisana snaga solarnih panela iznosiće 11,4 MW a kapacitet za skladištenje energije 19,1 MWh (5 MW snage).

Ove instalacije će isključivo snabdevati trafostanice Transelektrike, bez predaje u sistem, obezbeđujući značajan procenat potrebne električne energije.

Ovi kapaciteti za proizvodnju i skladištenje energije ne krše regulativu EU o razdvajanju, jer operator sistema neće prodavati električnu energiju na tržištu, navodi se u obaveštenu MIPE.

Investicija će biti realizovana do kraja drugog kvartala 2026. godine, navodi MIPE.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!