Rumunija, region: Od sutra, tržište unutar dana radi u kaplovanom režimu

18. November 2019. / Region energetika

Rumunsko tržište električne energije unutar dana od utorka, 19. novembra, funkcionisaće u kaplovanom režimu sa još 20 evropskih tržišta, saopštio je operator tržišta električne energije i gasa u Bukureštu, OPCOM.

U saopštenju se dodaje da će 19. novembar 2019. godine, sa početkom u 15 časova po srednjoevropskom vremenu, biti prvi dan trgovine električnom energijom za dan isporuke 20. novembar 2019. godine, u kaplovnaom mehanizmu za tržište električne energije unutar dana u Rumuniji.

Rumunija će na taj način biti kaplovana sa Bugarskom, Hrvatskom, Češkom, Mađarskom, Poljskom, Slovenijom, Austrijom, Belgijom, Danskom, Estonijom, Finskom, Francuskom, Nemačkom, Letonijom, Litvanijom, Norveškom, Holandijom, Portugalom, Španijom i Švedskom, na osnovu novog sistema trgovine M7 i novih pravila, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i podzakonskim aktima Agencije za saradnju regulatornih tela u oblasti energetike, odnosno naredbama i odlukama predsednika ANRE.

Dan isporuke 19. novembar 2019. godine biće poslednji dan isporuke na tržištu unutar dana u izolovanom režimu, a od 20. novembra 2019. godine OPCOM će postati operativni deo Jedinstvenog kaplovanja tržišta unutar dana, što će učesnicima na tržištu unutar dana u Rumuniji olakšati prekograničnu trgovinu električnom energijom, saopštio je OPCOM.

Očekuje se da će proširenje funkcionisanja tržišta unutar dana na evropskom nivou (na primer, na tržištu u Rumuniji moći će da trguje sa ponudama podnetim na bilo kom od funkcionalnih tržišta u preostalih 20 zemalja, u granicama raspoloživog prenosnog kapaciteta) i usvajanje jedinstvenog evropskog rešenja, doprineti povećanju likvidnosti tržišta unutar dana, što će dovesti do smanjenja tržišnog udela balansnog tržišta i preciznijeg balansiranja učesnika u realnom vremenu, efikasnije upotrebe proizvodnih kapaciteta i resursa, optimalne upotrebe prekograničnog prenosnog kapaciteta i, na kraju, kao indirektna posledica, povećanja sigurnosti snabdevanja potrošača u Rumuniji, saopštio je OPCOM.

Trgovačke sesije na kaplovanom tržištu unutar dana biće dostupne na veb sajtu OPCOM.

Izvor: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF