Rumunija: Rekord na terminskom tržištu – EK Oltenia dobila cenu od 165 evra po MWh

, Region energetika

Energetski kompleks Oltenia prodao je električnu energiju kompaniji Enel na terminskom tržištu berze OPCOM po spot ceni: 821 lev (165,1 evro) po MWh, za baznu energiju sa isporukom u prvom kvartalu 2022. godine.

Energetski kompleks Oltenia, jedini značajni proizvođač električne energije iz uglja u Rumuniji, ponudio je u petak na centralizovanom tržištu za bilateralne ugovore – proširena auckija (LE-Flex) pet paketa električne energije, sa isporukom u bandu u prvom kvartalu 2022. godine.

EK Oltenia je pondila jedan paket od 10 MW i četiri paketa od 5 MW, sa isporukom u periodu od 1. januara do 31. marta 2022. godine, odnosno ukupno 64.770 MWh. Tražena cena iznosila je 600 leva (120,7 evra) po MWh.

Kao što se moglo i očekivati, kupci su otimali oko ovih paketa, a ukupne količine je kupio Enel preko dve kompanije za snabdevanje, Enel Energie i Enel Energie Muntenia.

Čini se da je Enelu električna energija bila očajnički potrebna energija s obzirom da je ponudio 830 leva (166,9 evra) po MWh.

Transakcije su zaključene po cenama koje su se kretale između 815 i 821 leva (163,9 – 165,1 evra) po MWh. Prema podacima e-nergia.ro, to je najviša cena do sada zabeležena na ovoj trgovačkoj platformi. Međutim, treba imati u vidu je da je period isporuke u zimskim mesecima.

Po ovoj ceni EK Oltenia ostvaruje solidan profit čak i pri visokim cenama sertifikata za CO2. Generalni direktor kompanije, Daniel Burlan, rekao je da ukupni proizvodni troškovi kompanije iznose 510 leva (102,6 evra) po MWh.

EK Oltenia trenutno upravlja sa četiri elektrane na lignit, sa 12 energetskih grupa, ukupnog instalisanog kapaciteta 3.570 MW, sa procenjenom proizvodnjom od 10 TWh u 2021. godini.

Izvor: e-nergia.ro