Rumunija se neće odreći uglja do 2030. godine, investicije u EK Oltenia za smanjenje emisija CO2 preko 100 miliona evra

13. March 2019. / Region energetika

Rumunija neće odobriti napuštanje proizvodnih kapaciteta Energetskog kompleksa Oltenia pre 2030. godine, jer bi to predstavljalo akutni energetski rizik, prema prognozama Ministarstva energetike.

Model PRIMES, razrađen 2016. godine, korigovan realnim uslovima retehnologizacije bloka 1 nuklearne elektrane Černavoda 2027. ili 2028. godine i puštanja u rad blokova 3 i 4 krajem 2030. godine, ali i procenom proizvodnje datoj u Strategiji energetike od 2018. do 2030. godine, pokazuje da bi udeo EK Oltenia u energetskom miksu Rumunije morao iznositi najmanje 20%, dok bi ostvarena proizvodnja bila približno jednaka sadašnjoj, ističe se u saopštenju kompanije o listi investicionih projekata koji imaju za cilj smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Dokument bi trebao biti predstavljen na skupštini akcionara zakazanoj za 12. april.

Prema najnovijoj prognozi iz 2018. godine, koja uzima u obzir nove faktore koji su se pojavili u sektoru energetike, proizvodnja elektrana na ugalj imaće trend blagog pada, sa 17,8 na 15, 8 TWh u periodu od 2018. do 2030. godine, navodi se u ovom dokumentu.

„Aktivnosti EK Oltenia su pod snažnim uticajem spektakularnog rasta cene sertifikata za CO2, koja je od kraja 2017. godine povećana sa 7 na 22 evra po sertifikatu. Da bismo u što većoj meri redukovali ovaj uticaj na troškove proizvodnje, identifikovali smo niz tehničkih mera koje će dovesti do povećanja energetske efikasnosti termoelektrana, i implicitno, do smanjenja emisija CO2“, saopštili su predstavnici kompanije.

Investicioni projekti EK Oltenia koji ispunjavaju uslove za finansiranje strukturirani su na sledeći način:

Minimalna verzija – zamena gorionika i evakuacija šljake i pepela na osam kotlova. Procenjena vrednost ovih projekata je 45 miliona evra. Rezultat bi bio minimalno garantovano smanjenje gasova sa efektom staklene bašte za 500.000 tona godišnje.

Srednja verzija – uključuje, pored minimalne verzije, modernizaciju regenerativnog zagrevanja i predgrejača vazduha. Vrednost investicije je 74 miliona evra. Rezultat bi bio minimalno garantovano smanjenje gasova sa efektom staklene bašte za 800.000 tona godišnje.

Maksimalna verzija – uključuje i modernizaciju sistema upravljanja i kontrole. Procenjena vrednost projekta je 104 miliona evra. Rezultat: smanjenje gasova sa efektom staklene bašte za milion tona godišnje.

Aktivnost EK Oltenia trenutno je usklađena sa ekološkim zahtevima koje postavlja Ugovor o pristupanju Rumunije Evropskoj uniji, Direktivama o životnoj sredini i Nacionalnim tranzicionim planom. Kompanija je do sada potrošila 800 miliona evra za investicije u zaštitu životne sredine. Do 2021. godine, EK Oltenia morati da potroši 100 miliona evra za usaglašavanje sa ekološkim zahtevima.

Izvor: investenergy.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF