Rumunija: Spot cena se približava ovogodišnjem rekordu od 540 evra po MWh

, Region energetika

Rumunija je u ponedeljak zabeležila najvišu prosečnu dnevnu spot cenu električne energije u čitavoj Evropi – 2.604 leva (528 evra) po MWh, što je gotovo tri puta više u odnosu na Španiju ili Portugal i za preko 200 evra iznad nemačke cene. 

Rumunska spot cena se približila istorijskom rekordu ostvarenom 8. marta ove godine – 541 evro po MWh. 

U ponedeljak, 25. jula, u intervalu od 19 do 20 h, cena za jedan MWh dostigla je 3.799 leva (770 evra), što predstavlja ovogodišnji rekord kada je u pitanju cena po satu. 

Prosečna cena električne energije kojom se trguje na dan unapred tržištu u junu iznosila je 1.138 leva (230,5 evra) po MWh, što je za 13% više u odnosu na prethodni mesec.  Obim trgovine od 2,15 TWh pokrivao je 52,09% rumunske nacionalne potrošnje.

Dan unapred tržište, kojim upravlja OPCOM, predstavlja najvažnije energetsko tržište u Rumuniji. Na DAM tržištu snabdevači kupuju električnu energiju za krajnje potrošače za isporuku sledećeg dana. 

Cena na DAM u ponedeljak od 2,6 leva (0,53 evra) po kWh je skoro osam puta viša od cene koju snabdevači fakturišu domaćinstvima sa potrošnjom između 100 i 300 kWh (bez poreza, tarifa za distribuciju i prenos, zelenih sertifikati i takse za kogeneraciju).

Izvor: profit.ro