Rumunija, Strategija energetike: Ulaganja u sektor električne energije u periodu 2019-2030. procenjena na 14 milijardi evra

12. August 2019. / Region energetika

Ukupne potrebne investicije u sektoru električne energije u periodu od 2019. do 2030. godine iznose 14 milijardi evra, a ulaganja u mrežu procenjena su na 500 miliona evra godišnje do 2030. godine, navodi se u projektu „Energetska strategija Rumunije od 2019. do 2030. godine, sa perspektivama do 2050. godine“, objavilo je nadležno ministarstvo, prenosi Agerpres.

Investicije u mrežu uključuju projekte interkonekcija i razvoja mreže predviđene razvojnim planom Transelektrike za period od 2016. do 2025. godine i njegovim nastavkom do 2030. godine, kao i procenjeni nivo ulaganja u distributivnu mrežu. Investicije uključuju opremu i tehnologije koje omogućavaju prelazak na „pametne mreže“ sa dvosmernom komunikacijom, efikasnim upravljanjem i većom fleksibilnošću u radu.

„Procenjuju se i troškovi postepenog razvoja distribuirane proizvodnje električne energije, sa posebnim uticajem na distributivne mreže. Takve investicije verovatno neće povećati nivo mrežnih tarifa“, navedeno je u dokumentu.

Najvažniji investicioni ciljevi u sektoru proizvodnje električne energije i prenosa su sledeći:

Zvaršetak reaktora 3 i 4 u nuklearnoj elektrani Cernavoda;

Izgradnja nove elektrane Rovinari snage 600 MW;

Realizacija projekta reverzibilne hidroelektrane Tarnita-Lapustesti;

Nova energetska grupa Turceni, snage 400 MW;

Hidroelektrana Turnu-Magurele – Nicopol, 500 MW;

Novo kogeneracijsko postrojenje na gas snage 200 MW – Kraiova II , uključujući podzemno skladište Ghercesti;

Novo kogeneracijsko postrojenje na gas snage 400 MV – Mintia;

Hidroelektrana Rastolita, kapaciteta 35 MW;

Hidroelektrane na reci Jiu, kapaciteta 90 MW i;

Hidroelektrane na reci Olt – 145 MW.

U isto vreme, razvojna strategija Transelektrike ima za cilj zatvaranje 400 kV prstena u Rumuniji. Ovo će, zajedno sa drugim projektima, omogućiti realizacija nove 400 kV linije između trafostanica Gadalin i Suceava, što će imati veliki uticaj na operativnu sigurnost, kapacitet interkonekcija, ali i doprineti jačanju veze između dva mrežna područja u severnom delu zemlje, navodi se u dokumentu.

Investicije se takođe odnose na zatvaranje 400 kV prstena u zoni Bukurešt, na istoku zemlje, izgradnjom 400 kV linije od Bukurešta do trafostanice Brazi Zapad.

Prema nacrtu strategije, analiza svih kapitalnih troškova predviđenih u oblasti prenosa električne energije, prenosa gasa, skladištenja, u sektoru nafte i uglja i potencijalnih postrojenja tipa „power-to-gas grid injections”, pokazala je da ukupni izdaci iznose 229 milijardi evra u periodu od 2021. do 2030. godine. Tome treba dodati investicije u infrastrukturu vredne 67 milijardi evra, koje bi trebale biti puštene u rad do 2020. godine.

Ministarstvo energetike najavilo je da će objaviti nacrt strategije, kao i izveštaj o životnoj sredini, a javna rasprava o tim dokumentima počeće 15. oktobra.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF