Rumunija, Transelektrika: Evropski grant od 33 miliona evra za 400 kv liniju Gutinas-Smardan

4. October 2019. / Region energetika

Rumunski Operator prenosnog sistema, Transelektrika, dobila je evropski grant u iznosu od 33 miliona evra, za izgradnju 400 kv dalekovoda Gutinas-Smardan, dužine 140 kilometara, navodi se u saopštenju upućenom Berzi.

Nepovratna evropska sredstva obezbeđena su kroz Operativni program za velike infrastrukturne projekte (POIM) 2014-2020 – Inteligentni i održivi sistemi za prenos električne energije i prirodnog gasa. Cilj projekta je povećanje kapaciteta Nacionalnog energetskog sistema za preuzimanje električne energije proizvedene iz obnovljivih resursa. Ukupna vrednost investicije je 56,76 miliona evra.

Dužina linije je 140 km, uključujući 2 km podzemnog kabla. Linija će omogućiti eliminaciju kongestija na glavnim pravcima tokova električne energije između proizvodnih centara na istoku zemlje i centara potrošnje i skladištenja na zapadu, kao i sigurnost snabdevanja potrošača u okrugu Moldavija, navodi Transelektrika.

Procedure za pokretanje radova na novoj visokonaponskoj liniji počeće se 2020. godine, a rok za završetak projekta je decembar 2022. godine.

Nova investicija povećaće kapacitet Nacionalnog energetskog sistema sa 2.200 MW u 2013. godini na 3.200 MW u 2023. godini.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF