Rumunija: Transelektrika udvostručila profit, uvoz električne energije povećan za 27,7%

16. November 2020. / Region energetika

Transelektrika, operator rumunskog nacionalnog energetskog sistema, pod kontrolom države, udvostručila je neto dobit u prvih devet meseci 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, na 152 miliona leva (31,3 miliona evra).

Operativni prihodi Transelektrike smanjeni za 7%, na 1,664 milijarde leva (342,7 miliona evra), dok su operativni troškovi smanjeni za 15%, na 1,262 milijarde leva (259,9 miliona evra).

Obim prenosa električne energije smanjen je za 4%, na 39,48 TWh.

U periodu januar-septembar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, neto domaća potrošnja električne energije u Rumuniji smanjena je za 4,9%, dok je proizvodnja električne energija smanjena za 7,3%, pokazuje  izveštaj Transelektrike.

Prekogranični fizički izvoz izvoz povećan je za 2,7%, a uvoz za 27,7%.

Troškovi Transelektrike na balansnom tržištu smanjeni su za 30% , na 286 miliona leva (58,9 miliona evra).

Rashodi za sopstvenu tehnološku potrošnju u periodu od 1. januara 2020. do 30. septembra 2020. godine, u poređenju sa periodom od 1. januara 2019. do 30. septembra 2019. godine, bili su manji za 39,62 miliona leva (8,2 miliona evra), imajući u vidu niz aspekata: kao posledica širenja pandemije COVID-19 beleži se nagli pad prosečne cene na DAM od januara 2020. godine; prosečna kupovna cena električne energije na balansnom tržištu značajno je smanjena, zbog čega su troškovi balansrianja prepolovljeni u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u izveštaju.

Takođe, troškovi usluga tehnološkog sistema smanjeni su za preko 75 miliona leva (15,4 miliona evra). Ukupni operativni troškovi energetskog sistema smanjeni za 11%, na 318,17 miliona leva (65,5 miliona evra).

Investicioni troškovi kompanije Transelektrika povećani su za 44%, na 236,71 miliona leva (48,7 miliona evra), ali stepen realizacije investicionog programa do 30. septembra 2020. godine iznosi samo 61,9%.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF