Rumunija: Transelektrika ulaže stotine miliona evra kako bi Rumunija mogla da uvozi više električne energije

12. November 2020. / Region energetika

Transelektrika ima obavezu, kako zbog potreba boljeg funkcionisanja rumunske mreže, tako i zbog evropskih propisa, da investira značajne iznose koji će, između ostalog, obezbediti povećanje raspoloživih uvozno-izvoznih kapaciteta na interkonektivnim linijama. A Rumunija je već izvesno vreme neto uvoznik električne energije.

Transelektrika je Regulatronoj agenciji za energetiku, ANRE, podnela izveštaj o strukturnim kongestijama, koji je obavezan dokument u skladu sa evropskom uredbom o tržištu električne energije (Uredba (EU) 2019/943).

Kongestija predstavlja situaciju u kojoj nije moguće ispuniti zahteve svih učesnika na tržištu da trguju energijom između mrežnih područja. S druge strane, strukturna kongestija znači kongestiju u prenosnom sistemu koja se može nedvosmisleno definisati, predvidljiva je, geografski stabilna i često se pojavljuje u normalnim uslovima rada elektroenergetskog sistema.

Evropska uredba nalaže operatorima prenosnih sistema u zemljama EU da ne ograničavaju kapacitete interkonekcije koje prodavci ili kupci električne energije mogu koristiti za rešavanje kongestija.

Prema Uredbi EU, smatra da je ovaj uslov ispunjen ako se dostigne minimalni nivo raspoloživih kapaciteta za prekograničnu trgovinu od 70% prenosnog kapaciteta, poštujući ograničenja radne sigurnosti, navodi se u izveštaju Tranelektrike.

Međutim, zbog ovih strukturnih kongestija, Transelektrika je daleko od mogućnosti da „oslobodi“ 70% svog prenosnog kapaciteta, kako je navedeno u dokumentu. Zbog toga, neophodno je povećati raspoloživi kapacitet trgovine na granicama sa državama članicama EU.

„U 2019. godini kapacitet dodeljen na granici RO – HU iznosio je približno 30% prenosnog kapaciteta na ovoj granici, a na granici RO – BG oko 20% prenosnog kapaciteta. Ove vrednosti su niže od traženih 70% i zahtevaju mere za povećanje kapaciteta dostupnih za prekograničnu trgovinu tako da do 31. decembra 2020. godine obezbede usklađenost sa članom 16 (8) Uredbe (EU) 2019/943“, navodi rumunski OPS.

Da bi rešila kongestije i povećala prekogranične uvozno-izvozne kapacitete, Transelektrika mora da investira u mrežu.

Puštanje u rad 400 kV dalekovoda Nadab – Oradea Sud dovešće do dekongestije u 110 kV zonama Arad i Oradea, a samim tim i do uklanjanja posledičnih strukturnih kongestija na 110 kV dalekovodu Salonta – Chisinau Cris. Takođe, eliminisaće se strukturne kongestije na 400 MVA, 400/220 kV Rosiori.

Ostali strukturne kongestije biće eliminisane po završetka projekta prelaska na 400 kV linije 220 kV Đerdap – Rešica – Temišvar – Arad.

Da bi se postiglo zahtevanih 70%, potrebni su investicioni projekti dvostrukog 400 kV dalekovoda Cernavoda – Stalpu i Smardan – Gutinas, prema Transelektriki.

Ove investicije u prenosnu mrežu vredne su stotine miliona evra, a neke su već započete.

U toku je izgradnja 400 kV dalekovoda Nadab – Oradea, koji je deo 400 kV prenosne linije Oradea – Bekescsaba, a ukupna vrednost projekta je 87 miliona leva (17,9 miliona evra).

Prelazak na 400 kV linije 220 kV Đerdap – Rešica – Temišvar – Arad prdstavlja izuzetno veliki projekat, koji sa ogrankom prema Srbiji košta 173 miliona evra (prema podacima ENTSO-E). Ovaj projekat je takođe u toku, a pojedine sekcije su već završene.

Dvostruka 400 kV linija Cernavoda – Stalpu je projekat vredan 75 miliona evra, a delimično je finansiran iz evropskih fondova. Radovi na projektu su u toku.

400 kV linija Smardan – Gutinas košta 306 miliona leva (63 miliona evra), od čega polovinu čini evropsko finansiranje. Projekat je započet.

Svi ovi projekti su neophodni za bolje funkcionisanje visokonaponske mreže u Rumuniji, a neki projekti su potrebni i za bolju integraciju obnovljive energije u mrežu, ali, kako kaže Transelektrika, svrha ovih investicija je povećanje raspoloživog kapaciteti za trgovinu električnom energijom sa susednim mrežama.

Ovaj zahtev EU dolazi u lošem trenutku za Rumuniju, koja je postala neto uvoznik električne energije 2019. godine, a prema podacima Transelektrike, u svakom od sedam meseci ove godine zemlja je bila je u istoj poziciji. Dakle, ako se stvari ne promene, Transelektrika će investirati u povećanje interkonektivnih kapaciteta tako da bi Rumunija mogla da uvozi još više električne energije.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF