Rumunija u petak uveče uvozi električnu energiju iz Mađarske maksimalnim kapacitetom

13. September 2019. / Region energetika

U petak 13. septembra, u 20.00 časova, Rumunija uvozi električnu energiju sa maksimalnim dozvoljenim kapacitetom na interkonekcijama sa Mađarskom, po ceni koja je za 58% viša od cene na mađarskoj berzi.

Tako u ovom intervalu spot cena u Rumuniji iznosi 90,8 evra po MWh, u Mađarskoj 56,9 evra, u Češkoj i Slovačkoj 47,9 evra.

Spot tržište u Rumuniji je kaplovano sa tržištima u Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. Iako je uobičajeno da cene u Slovačkoj i Češkoj budu niže od cena u Rumuniji (ova tržišta su takođe kaplovana sa zapadnim tržištima, gde su spot cene često niže, zahvaljujući obnovljivim izvorima u Nemačkoj), ovakav jaz između cena na zatvaranju spot tržišta, posebno u vršnim intervalima, nije česta pojava.

U datom intervalu, raspoloživi prenosni kapacitet na relaciji Mađarska – Rumunija iznosio je 506 MW. Ista je i vrednost razmene električne energije, prema podacima OPCOM, administratora berze u Bukureštu. Štaviše, tokom čitavog dana Rumunija uvozi električnu energiju iz Mađarske, a izvoz je, očekivano, nula.

Koji su uzroci ove situacije? Kao prvo, Rumunija već neko vreme više nije u mogućnosti da pokriva potrošnju električne energije iz domaćih izvora, posebno u vršnim inervalima, kada se često oslanja na uvoz. Ove godine, nakon dužeg perioda, Rumunija bi mogla da bude neto uvoznik električne energije na nivou svih 12 meseci.

Pored toga, treba imati u vidu tržišno ponašanje pojedinih snabdevača koji su, u nekom trenutku, morali da izađe na spot tržište jer nisu na vreme nabavili električnu energiju za svoje kupce putem terminskih ugovora. A ako postoje velika tražnja, logično je da cene rastu.

Nažalost, to je situacija na koju bi se trebali naviknuti, tvrde stručnjaci. Petre Stroe, izvršni direktor MET Energy Romania (ogranak mađarske MET grupe i jedan od najvećih snabdevača na konkurentnom tržištu) kaže da je takva situacija postala normalna. „To se događa u 20.00 časova po srednjeevropskom vremenu, posebno kada je uvoz iz Mađarske značajno veći u odnosu na ostale intervale“, odgovara Stroe na pitanje o velikoj razlici između cena i uvozu na maksimalnom mogućem fizičkom nivou.

On kaže da su takve situacije u vršnim satima postale normalne, s obzirom na činjenicu da Rumunija ima proizvodni deficit.

Prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku, izvoz električne energije beleži pad za 32% u prvih sedam meseci ove godine, na 2,37 milijardi KWh, dok je uvoz povećan za 45%, na 2,13 milijardi KWh.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF