Rumunija: Uvoz električne energije eksplodirao u prvom kvartalu

19. May 2020. / Region energetika

Na pozadini značajnog padu proizvodnje električne energije u termoelektranama, deficit energetskog bilansa u prvom kvartalu 2020. godine u Rumuniji više je nego dupliran u odnosu na isti period prošle godine, i pored pada domaće potrošnje.

Prema podacima Transelektrike za prva tri meseca ove godine, neto domaća potrošnja smanjena je za 2,9%, a neto proizvodnja električne energije za 4,5%. Izvoz  je povećan za 32,5% u poređenju sa istim periodom 2019. godine, ali i uvoz takođe beleži porast za 44,3%.

To pokazuje da je Rumunija bila neto uvoznik električne energije u prvom kvartalu ove godine, čak i pored pada potrošnje, a deficit bilansa je povećan u odnosu na prošlu godinu.

Domaća proizvodnja električne energije je u prva tri meseca iznosila 14,4 TWh, što predstavlja pad sa 15 TWh, koliko je zabeleženo u prva tri meseca 2019. godine. U najvećom obimu je smanjen doprinos termoelektrana, sa 6,3 TWh u 2019. godini (udeo u ukupnoj proizvodnji 42%), na 5,4 TWh (38% udela) u prvom kvartalu 2020. godine. Proizvodnja nuklearnih elektrana i obnovljivih izvora energije lagano je porasla, dok je proizvodnja hidroelektrana neznatno smanjena.

U prvom kvartalu 2020. godine Rumunija je registrovala uvoz 1,9 TWh električne energije, uz izvoz od 1,4 TWh, tako da već posle prva tri meseca bilans iznosi minus 0,5 TWh. I u prvom kvartalu 2019. godine država je bila neto uvoznik električne energije, ali deficit, u pogledu obima, bio je značajno manji: minus 0,2 TWh.

Podaci o izvozno-uvoznim tokovima sa susednim zemljama

„Izvoz na granicama sa Srbijom, Mađarskom i Ukrajinom je smanjen i povećan na granici sa Bugarskom, a uvoz je smanjen na granici sa Bugarskom i značajno povećan na interkonekcionim linijama koje se nalaze u oblastima sa deficitom proizvodnje električne energije (na granicama sa Mađarskom i Ukrajinom), ali i povećan za 99% na liniji interkonekcije koja se nalazi u području suficita u proizvodnji električne energije, odnosno na granici sa Srbijom“, navodi Transelektrika.

Bugarska. Uvoz električne energije smanjen je za 63%, na samo 62 GWh, u odnosu na prethodnu godinu, kada je zabeleženo 170 GWh. Izvoz je, međutim, masovno povećan na 1,25 TWh (rast od 76%). To je jedina susedna zemlja sa kojom Rumunija i dalje ima suficit.

Srbija. Uvoz je u prvom kvartalu gotovo udvostručen u odnosu na prethodnu godinu, na 253 GWh (sa 117 GWh u 2019.), dok je izvoz pao za gotovo polovinu (163 GWh u prvom kvartalu 2020. u poređenju sa 319 GWh u istom periodu prošle godine)

Mađarska. Uvoz je povećan za 67% u prvom kvartalu 2020. godine u poređenju sa 2019. godinom (663 GWh u odnosu na 395 GWh), a izvoz je smanjen tri puta: 16 GWh u poređenju sa 48 GWh.

Ukrajina. Sa ovim susednim tržištem Rumunija ima najveći deficit, imajući u vidu da je izvoz električne energije iz Rumunije u Ukrajinu bio praktično nula, dok je izvoz povećan za oko 48% u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal 2019. godine. Izvoz je iznosio samo 1 GWh (5 GWh u 2019. godini), dok je uvoz porastao sa 650 GWh na 963 GWh.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF