Rumunija: Uvoz električne energije povećan za 80%, izvoz prepoloveljen

1. July 2019. / Srbija Energetika

Rumunija je u prva tri meseca ove godine uvezla 80% više električne energije u odnosu na isti period prošle godine, dok je izvoz prepolovljen, prema najnovijem izveštaju o monitoringu tržišta električne energije, koji je pripremila Nacionalna agencija za energetiku ANRE.

Tako je od januara do marta 2018. godine uvoz iznosio 0,63 TWh, dok je u istom periodu ove godine uvoz povećan na 1,13 TWh. Istovremeno, izvoz je pao sa 1,83 TWh na 0,86 TWh.

Domaća potrošnja smanjena je za 2,83%, sa 15,15 TWh na 14,75 TWh.

Potrošnja domaćinstava na regulisnaom tržištu povećana je za 80%, dok su potrošači koji su plaćali regulisane cene potrošili 17,8% manje električne energije. Potrošnja privrede neznantno je smanjena, za 1,1%.

Proizvodnja električne energije iznosila je 15,45 TWh. Vodeći proizvođači bile su hidroelektrane, sa udelom od 26%, slede termoelektrane sa 22%, nuklearne elektrane – 19%, gasne elektrane – 15%, vetro parkovi – 13%, fotonaponske elektrane – 1,7% i elektrane na biomasu – 0,17%.

Izvro: economica.net

Skinite kao PDF :

Download PDF