Rumunija: Uvoz električne energije u sredu uveče premašio 2.000 MW

15. October 2020. / Region energetika

Uvoz električne energije u Rumuniju premašio je prag od 2.000 MW po satu, pri uobičajenom nivou potrošnje i u normalnim vremenskim uslovima, što predstavlja presedan, prenosi e-nergia.ro.

Tako je u sredu, 14. oktobra, u 19:10, Rumunija uvozila električnu energiju snage 2.133 MW, prema podacima Transelektrike, pri relativno niskoj potrošnji za večernji pik – oko 7.500 MW.

Ukupna proizvodnja u tom trenutku pala je ispod 5.400 MW, što znači da je više od četvrtine potrošnje električne energije u zemlji (odnosno 28%) dolazilo iz uvoza.

Pored relativno niske proizvodnje vetroelektrana (kapacitet vetra iznosio je 406 MW) i manjeg doprinosa hidroelektrana (1.920 MW), primtan je i pad proizvodnje elektrana na gas, koje su u tom periodu radile sa kapacitetom od svega 400 MW.

Čini se da je glavni uzrok pada rumunske proizvodnje remont kombinovane gasne elektrane Petrom Brazi, najveće gasne jedinice u zemlji, koja ima kapacitet od 860 MW. Prema Transelektriki, godišnji remont traje od 13. do 26. oktobra.

Pored toga, došlo je do kvara na CET Galati i na termoelektrani Mintia, zajedno sa planiranim zaustavljanjem nekoliko grupa velikog kapaciteta, kao što su jedan blok elektrane Turceni i jedinica HE Đerdap.

Sa ovako velikim uvozom, Rumunija se veoma približila tehničkom ograničenju na interkonektivnim linijama sa susednim mrežama, koji iznosi od 2.100 do 2.200 MW.

Rumunija je i u četvrtak pre podne nastavila masovan uvoz električne energije od 1.700 MW.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF