Rumunija uvozi više od 1.900 MW električne energije

22. January 2019. / Region energetika

Rumunija je u utorak, 22. januara, u prepodnevnim časovima, uvezla velike količine električne energije, preko 1.900 MW, prema podacima Trasnelektrike o stanju nacionalnog energetskog sistema u realnom vremenu.

Takao je u 10:25 nacionalna potrošnja iznosila 9.237 MW, proizvodnja 7.311 MW a uvoz 1.926 MW.

Najveći nivo proizvodnje ostvarile su hidroelektrane, sa udelom od 26,4% u ukupnoj proizvodnji, slede hidrokarbonati, 25,8%, ugalj, 25,3%, nukelarna energija, 18,05%, vetar, 2,37% solarna energija, 1,12% i biomasa, 0,84%.

Uvoz električne energije u utorak u 8 sati dostigao je 1.800 MW.

Tokom proteklih nekoliko nedelja, Rumunija je od neto izvoznika električne energije u regionu postala neto uvoznik, sa uvozom koji je prelazi prag od 1.000 MW, ali do sada uvoz se nije toliko približio granici od 2.000 MW.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF