Rumunija: Vlada želi da duplira porez na domaći gas

19. December 2018. / Region energetika

Dok se očekuje glasanje u rumunskom Parlamentu o povećanju poreske osnovice za dodatni porez na proizvodnju domaćeg gasa, Vlada priprema uredbu kojom se predviđa povećanje i poreske stope, prema dokumentu koji je objavio senator Florin Katu.

Dodatni porez na prihod od liberalizacije cene gasa, koji trenutno uglavnom plaćaju Petrom i Romgaz, koji proizvode gotov sav gas u Rumuniji, trebao bi biti uvećan uredbom Vlade, objavio je Katu.

Ovaj porez trenutno iznosi 60% za prihode ostvarene ukoliko je cena gasa ispod 85 leva (18,28 evra) po MWh i 80% za prihode ukoliko je cena iznad 85 leva po MWh. Ako bude usvojene rešenje koje je Katu predstavio, poreska stopa će iznositi 75% za cenu do 75 leva (16,13 evra) i 80% za cenu od 75 do 90 leva (16,13 do 19,36 evra).

Jasno je da će se prihodi države značajno povećati na račun proizvođača gasa, jer je visok i nivo oporezivanja i prag ispod koga se primenjuje niža poreska stopa. Nova poreska šema primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Prema proračunu portala profit.ro, troškovi kompanija pri trenutnoj ceni od 90 leva po MWh, iznosiće dodatnih 7 leva (1,5 evra), što predstavlja povećanje od 38%, sa 19 leva (4,09 evra) po MWh na ime prosečnog dodatnog poreza za 2018. godinu na 26 leva (5,59 evra) po MWh od 1. januara, koje će država naplaćivati po svakom megavat-času.

Ovo povećanje poreza pratiće još jedno, o kome se trenutno raspravlja u Parlementu. Prema predloženom rešenju, porez neće se više obračunavati na cenu po kojoj se gas stvarno prodaje, već na osnovu cene na Centralnoevropskom gasnom čvorištu (CEGH) u Austriji. Isti princip već je primenjen u slučaju naknada, koje se po osnovu ove cene naplaćuju od proleća ove godine. Međutim, cena na CEGH znatno je viša od one po kojoj Romgaz i Petrom prodaju gas na rumunskom tržištu.

Izvor: profit.ro

 

Skinite kao PDF :

Download PDF