Rumunija: Vrednost investicija Transelektrike u prvih devet meseci 35 miliona evra

21. November 2019. / Region energetika

Rumunski nacionalni operator prenosnog sistema Transelektrika investirala je u prvih devet meseci ove godine 164,4 miliona leva (34,4 miliona evra), u poređenju sa 161,5 miliona leva (33,8 miliona evra) za čitavu 2018. godinu, a Claudia-Gina Anastase, izvršna direktorka kompanije, kaže da „2019. bila godina puna izazova“.

Transelektrika je u prvih devet meseci 2019. godine ostvarila bruto dobit od 82,9 miliona leva (17,3 miliona evra), „u uslovima regulacije i izvršenja obaveza drugačijih od obaveza u istom periodu 2018. godine“, prenosi news.ro.

U prvih devet meseci, uticaj takse na promet kompanije, obračnunut na osnovu aktivnosti obuhvaćenih licencom koju izdaje ANRE, iznosi 26,6 miliona leva (5,6 miliona evra), u poređenju sa 2,2 miliona leva (460 hiljada evra) u istom periodu prošle godine.

U datom periodu, povećani su rashodi za održavanje, na 94,7 miliona leva (19,8 miliona evra) u poređenju sa 87,4 miliona leva (18,3 miliona evra) u istom periodu prošle godine.

Finansijski rezultat koji je Transelektrika ostvarila u prvih devet meseci 2019. godine nastao je pod uticajem najmanje dva posebna faktora u poređenju sa 2018. godinom: povećanje poreza na promet, sa 0,1% u 2018. godini na 2% u 2019. godini, na osnovu Uredbe 114/2018; i veći troškovi održavanja, što znači odgovornost prema temeljnoj misiji kompanije da obezbedi funkcionisanje nacionalnog elektroenergetskog sistema, saopštila je Transelektrika.

Da ova dva elementa nisu uticala na bruto rezultat u 2019. godini – bruto profit u prvih devet meseci iznosio bi 114,6 miliona leva (24 miliona evra), što je za 6,9 miliona leva (1,54 miliona evra) više nego u prvih devet meseci 2018. godine, dakle, pod istim uslovima kao i prošle godine.

Ove godine, Transelektrika je potpisala ugovore za realizaciju investicija ukupne vrednosti oko 75 miliona evra.

Projekat 400 kV dalekovoda Cernavoda-Stalpu realizuje se sa evropskim sufinansiranjem od 27 miliona evra, putem Mehanizma interkonekcije, od ukupnih troškova koji iznose 54 miliona evra.

Takođe, potpisan je ugovor o grantu od 33,43 miliona evra za projekat 400 kV dalekovoda Smardan-Gutinas, čija je ukupna vrednost 56,76 miliona evra.

Izvor: profit.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF