Rumunija: Zašto Petrom kupuje velike količine električne energije od trgovaca GEN-I, EFT, Hidroelektrika?

18. April 2019. / Region energetika

OMV Petrom, vlasnik najnovije i najmodernije elektrane u Rumuniji, kupio je velike količine električne energije za baznu potrošnju, po ceni od blizu 300 leva (63 evra) po MWh.

Kompanija je samo tokom ovog meseca na berzi ugovorila nabavku više od 100 GWh, za isporuku najvećim delom u drugoj polovini ove godine.

Registrovano je čak sedam transakcija, zaključenih tomom aprila, u kojim je Petrom kupac električne energije na platformi PCCB-OTC. Pri tom, treba imati u vidu da je OTC anonimna platforma, i da se objavljuju samo ugovori u kojima su cene za 10% više u odnosu na baznu cenu, što znači da je moguće da je Petrom ugovorio i dodatne količine električne energije.

1. aprila Petrom je od trgovca Engie kupio 11.040 MWh za isporuku u trećem kvartalu, po ceni od 262 leva (55 evra) po MWh.

2. aprila Petrom je od trgovca GEN-i kupio 11.040 MWh, odnosno 1.045 MWh, za isporuku u trećem i četvrtom kvartalu ove godine, po ceni od 260 leva (54,6 evra), odnosno 278 leva (58,4 evra) po MWh.

4. aprila Petrom je od trgovca Engie kupio 5.040 MWh, odnosno 11.040 MWh, za isporuku u junu i trećem kvartalu, po ceni od 245 leva (58,4 evra), odnosno 270 leva (56,7 evra) po MWh.

9. aprila sklopljeni su ugovori sa četiri trgovca: MVM , 1,680 MWh, za isporuku u 16. nedelji ove godine po ceni od 225 leva (47,2 evra) po MWh; GEN-i, 225.080 MWh, za isporuku u trećem kvartalu, po ceni od 289 leva (60,7 evra) po MWh; EFT, 11.045 MWh, za isporuku u četvrtom kvartalu, po ceni od 300 leva (63 evra) po MWh; i ponovo GEN-i, MWh, za isporuku 2020. godine, po ceni od 279 leva (58,6 evra) po MWh.

10. aprila kupljeno je 2.520 od kompanija Tinmar i MVM, za isporuku u 16. i 17. nedelji ove godine, po ceni od 235 leva (49,3 evra) po MWh, i 3.600 MWh od Next Energy, po ceni od 270 leva (56,7 evra), za isporuku u junu.

11. aprila Petrom je od Hidroelektrike kupio 7.440 MWh, po ceni od 250 leva (52,5 evra), za isporuku u maju.

12. aprila Petrom je od Tinamara kupio 7.440 MWh, po istoj ceni od 250 leva (52,5 evra), takođe za isporuku u maju.

OMV Petrom je kao vlasnik kombinovane elektrane Brazi, kapaciteta 860 MW, važan igrač na tržištu električne energije u Rumuniji. Ove godine, proizvodnja elektrane bi, prema rashodima i prihodima komapnije, trebala dostići 5 TWh, u poređenju sa 3,8 TWh prošle godine, zbog čega je još teže shvatiti nabavku električne energije, pogotovo imajući u vidu da nisu najavljena planska zaustavljanja.

Kompanija, u skladu sa odlukom ANRE, mora ove godine dostaviti na regulisano tržište 1,14 TWh, što je oko 30% prošlogodišnje proizvodnje.

Prema izvorima sa tržišta električne energije, postoji nekoliko razloga zbog kojih se Petrom odlučio na ovaj korak. Prvo, ukoliko bi kompanija odlučila da zaustavi elektranu Brazi u drugoj polovini godine, ovo bi bio način da ispoštuje svoje ugovorne obaveze. Drugo, moguće je da zbog obaveza prema regulisanom tržištu, kompanija u nekom periodu neće moći da proizvede dovoljne količine električne energije za realizaciju ugovora sa komercijalnim potrošačima, pa želi da se osigurana na ovaj način.

Petrom je saopštio da su u aprilu planirane revizije dve gasne turbine i da u ovom trenutku nije procenjena potreba za produženjem perioda popravke ili dodatnim planiranim prekidima do kraja godine.

„U cilju optimizacije portofilia i ekonomičnog korišćenja elektrane Brazi, kompanija obavlja transakcije na na spot tržištu i na terminskom tržištu. Kompanija sklapa ugovore o kupovini električne energije kada su takve transakcije ekonomski opravdane“, saopštili su predstavnici Petroma.

U osnovi, Petrom je kupio električnu energiju sa naknadnom isporukom, zato što je kupovna cena niža od procenjene cene u periodu isporuke, ili zato što bi, na osnovu procena Petroma, moglo biti jeftinije kupiti električnu energiju nego proizvesti je u sopstvenoj elektrani.

Takođe, ne treba zaboraviti da Petrom uvozi gas za elektranu Brazi. Na osnovu uredbe 114, Petrom ima obavezu da gas prodaje po ceni od 68 leva (14,3 evra) po MWh, zbog čega kompanija mora da uvozi prosečno 86% gasa koji se koristi u elektrani Brazi, dok u period april – septembar, nivo uvoza dostiže i do 100%.

Gas iz uvoza je skuplji od gasa iz domaće proizvodnje, zbog čega su znatno viši troškovi proizvodnje električne energije u elektrani Brazi.

Iako je uredba 114 izmenjena novom uredbom, koja ne obavezuje Petrom i Romgaz da prodaju gas po ograničenoj ceni industrijskim potrošačima, ANRE još nije razvio metodologiju za alokaciju količina. Od toga zavisi koliko će gasa Petrom i Romgaz prodavati na tržištu, a koliko koristiti za proizvodnju električne energije.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF