Rumunija: Završeno spajanje tri distributivne kompanije

4. January 2021. / Region energetika

Kompanija Elektrika objavila je da je u okviru grupe uspešno završena prva faza spajanja apsorpcijom tri kompanije za distribuciju električne energije, koje su od 1. januara 2021. postale Distribucija ekektrične energije Rumunija (Distributie Energie Electrica Romania S.A. – DEER).

Spajanjem distributivnih kompanija u sastavu grupe Elektrika načelno je odobrio Bord direktora Elektrike na sastanku održavnom 27. maja 2020. godine, a odluka je važan korak u planu implementacije strategije grupe za period 2019-2023.

Spajanjem kompanije za distribuciju električne energije Transilvania Nord S.A., Transilvania Sud S.A. i Muntenia Nord S.A., nova kompanija Distribucija ekektrične energije Rumunija postaje najvažniji nacionalni operator distributivnih mreža električne energije. Upravljaće sa 198.988 kilometara dalekovoda u 18 okruga, što predstavlja 40,7% teritorije Rumunije, i opsluživaće preko 3,8 miliona korisnika, prema saopštenju kompanije.

Od 2014. godine, grupa Elektrika je najveći investitor u modernizaciju i obnovu distributivnih mreža električne energije, sa ukupnim investicijam od 4,39 milijardi leva (902 miliona evra), dodaje Elektrika.

Izvor: e-nergia.ro

Skinite kao PDF :

Download PDF