Severna Makedonija: ESM će prodati 1,41 TWh univerzalnom snabdevaču

27. November 2019. / Region energetika

Makedonske elektrane, ESM, izabrane su kao najbolji ponuđač za snabdevanje krajnjih kupaca, od strane univerzalnog snabdevača EVN Home. Na aukciji je izabrana ponuda AD ESM za isporuku 1.408.525 MWh električne energije, po ceni od 34,5 evra po MWh, za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine i 60 MW bazne snage po ceni od 34,5 evra po MWh za isti period.

Kompanija ESM zadržala je istu cenu kao i u prethodnom periodu. Ponuđenu cenu postavio je Upravni odbor ESM, za šta je dobio ovlašćenje od Vlade kao vlasnika kompanije.

ESM navodi da ova ponuda omogućava da cena električne energije koju plaćaju građani ostane nepromenjena, i da kompanija, kao i prethodne godine, ostvari profit.

Izvor: elem.com.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF