Severna Makedonija: GEN-i, EDS i EVN Trejding ostvarili milionski promet u trgovini električnom energijom

11. May 2020. / Region energetika

U 2019. godini na makedonskom tržištu električne energije bilo je registrovano deset kompanija za trgovinu električnom energijom. Nakon prodaje EDS-a grčkoj elektroprivredi, na makedonskom tržištu među deset vodećih trgovaca nema ni jedne domaće kompanije.

Prošle godine, na makedonskom tržištu električne energije okrenute su stotine miliona evra. Prema zvaničnim podacima, najmanje polovina električne energije koja se troši u Makedoniji kupljena je po tržišnim cenama. Najveći udeo u trgovini i snabdevanju električnom energijom imali su veliki regionalni igrači, prisutni i na evropskim tržištima. Prema dostupnim podacima, u prošloj godini u odnosu na prethodnu godinu, nije bilo značajnih promena – dominantni igrači na tržištu bili su slovenački GEN-i prodaja energije, grčki EDS i bugarski EVN Trejding DOOEL.

GEN-i prodaja energije je u 2019. godini ostvarila prihod od 136 miliona evra i najuspešniji je trgovac u zemlji sa profitom od 395.000 evra. Prihod kompanije je niži za 8% u odnosu na 2018. godinu.

Kompanija EDS je prošle godine na makedonskom tržištu ostvarila prihod od 94,2 miliona evra, što je donelo zaradu od 273.000 evra. To je 12 puta bolji rezultat u odnosu na 2018. godinu, uz istovremeno povećanje tržišnog udela za 15%.

EVN Trejding DOOEL je treći najjači igrač na makedonskom tržištu električne energije sa prihodom za 2019. godinu od 49,4 miliona evra i povećanje tržišnog udela za 31 odsto. Međutim, kompanija je prošlu godinu završila sa minusom od 9.800 evra.

Prema prihodima, makedonski ogranak slovenačke državne elektroprivrede Holding slovenskih elektrana (HSE) nalazi se na četvrtom mestu. HSE Mak Enerdži je prošle godine ostvario prihod od 29,6 miliona evra, što je 2,5 puta više u poređenju sa 2018. godinom. Godinu je zatvorio sa zaradom od 205.000 evra, što je pet puta bolji rezultat nego u 2018. godini.

Ogranak najvećeg švajcarskog proizvođača električne energije Alpik takođe je među prvih pet na makedonskom tržištu po veličini prihoda. Prošle godine ostvario je prihod od 27,8 miliona evra, što je pad za 21 odsto u odnosu na 2018. godinu. Profit je svega 4.400 evra, što je pad od 83% u odnosu na prethodnu godinu.

U deset najvećih igrača na makedonskom tržištu električne energije i dalje su: ogranak slovenačkog energetskog giganta Petrola, sa prihodom od 12,2 miliona evra i dobiti od 1.200 evra, grčka kompanija Grin Enerdži, sa prihodom od 21,9 miliona evra i 237.000 evra dobiti, slovenački Internenergo sa prihodom od 25,6 miliona evra i profitom od 118.000 evra, EFT sa prihodom od 11,1 miliona evra i profitom od 27.000 evra i bugarska Tetra sa prihodom od 11,2 miliona evra i dobiti od 375.000 evra.

Izvor: faktor.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF