Severna Makedonija: Grčki EDS dominira na liberalizovanom tržištu električne energije

17. June 2020. / Region energetika

Grčka državna kompanija za proizvodnju električne energije, preko svog ogranka EDS, kao dominantan igrač na makedonskom tržištu, prodala je najveće količine električne energije krajnjim potrošačima u 2019. godini, kada je po prvi put makedonsko tržište u potpunosti liberalizovano.

EDS je prodao 1.365.007 megavat-sati i držao je 40 odsto slobodnog tržišta, ispred EVN Trgovine sa 840.000 megavat-sati i slovenačkog GEN-I-ja sa 376.000 megavat-sati. Ostali manji igrači su ELEM Trgovina sa 102 hiljade, EFT sa 97 hiljada, švajcarski Alpik i Solarpro Holding sa po 90 hiljada kilovat-sati, među ukupno 22 snabdevača i trgovaca.

Od početne faza liberalizacije pa sve do kraja 2019. godina beleži se značajna razlika u cenama između kupljene i prodate električne energije, što znači da operatori u bliskoj budućnosti konačno mogu da očekuju realne profite, nakon što su u 2017. godine bili prinuđeni da prodaju po negativnim cenama, a u 2018. godini sa malom razlikom marže.

Prošle godine, otkupna cena iznosila je 3.500 denara (oko 56,5 evra) po megavat satu, a prosečna prodajna cena 3.900 denara (oko 63 evra). Poređenja radi, u 2018. godini, trgovačka marža iznosila je samo 177 denara (2,9 evra).

EDS ima još dominantniju poziciju na u tržišnom segmentu malih potrošača, gde je ponuda nekoliko puta manja. Ali čak i ovde, EDS je postigao zavidan rezultat sa prodatih 560.000 megavat sati i 65% udela u prodaji. Slede EVN Elektrosnabdevanje sa 160 hiljada i Energi Active sa 60 hiljada megavat-sati.

U 2019. godini, svi potrošači su stekli pravo na izbor snabdevača. Od nove godine, započela potpuna liberalizacija i svaki potrošač je mogao da bira od koje kompanije će kupovati električnu energiju. Snabdevači su posebno aktivni u segmentu komercijalne potrošnje, dok za snabdevanje domaćinstava ne vlada veliko intersovanje, jer su njihovi troškovi možda najniži u Evropi.

Prema zvaničnim podacima, najmanje polovina električne energije koja se troši u Makedoniji nabavljena je po tržišnim cenama. Najaktivniji učesnici u trgovini i snabdevanju električnom energijom su veliki regionalni igrači koji su prisutni i na evropskim tržištima.

Izvor: faktor.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF