Severna Makedonija: Povlašćenim proizvođačima isplaćeno 42 miliona evra

, Region energetika

Povlašćenim proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora za subvencije je isplaćeno prošle godine 2,555 milijardi denara (oko 42 miliona evra), bez PDV-a.

Ovaj podatak je po prvi put makedonska Regulatorna komisija za energetiku objavila u svom godišnjem izveštaju, a ovu sumu podelilo je 95 aktivnih malih hidroelektrana, 198 fotonaponskih elektrana, tri postrojenja na biogas i jedna vetroelektrana. Samo hidrocentrale i solarne elektrane dobile su preko 20 miliona evra.

Vetroparku Bogdanci isplaćeno je 642 miliona denara (10,5 miliona evra), a postrojenja na biogas su podelila 636 miliona denara (10,4 miliona evra). Među njima je najviše zaradila elektrana u Logovardiju – 277 miliona denara (4,5 miliona evra).

Za subvencionisanje malih hidroelektrana izdvojeno je 16 miliona evra. Najaktivnija je bila MHE Tikveš 2, sa proizvedenih 9 miliona kilovat sati, za šta je naplatila nešto više od 32 miliona denara (0,5 miliona evra).

Solarnim elektranama dodeljeno je 295 miliona denara (4,8 miliona evra). Na prvom mestu po prihodu je Mega Solar, koja je proizvela 1.475.000 kilovat sati i za to sakupila 37,3 miliona denara (0,6 miliona evra) od računa za električnu energiju.

Na računima makedonskih građana za električnu energiju, 6% iznosa namenjeno je za subvencionisanje obnovljivih izvora energije, uključujući male hidroelektrane, fotonaponske sisteme, vetroparkove i postrojenja na biogas.

Preferencijalni proizvođači učestvuju sa 6,17 odsto u  ukupnoj nacionalnoj proizvodnji električne energije.

Njima je garantovana preferencijalna cena za svaki proizvedeni kilovat električne energije, koju otukpljuje operator tržišta tokom perioda od 15 do 20 godina, u zavisnosti od vrste elektrane.

Izvor: faktor.mk