Severna Makedonija: Raspisan tender za izgradnju 400 kV interkonekcije sa Albanijom

8. August 2019. / Region energetika

Makedonski operator prenosnog sistema električne energije, MEPSO, raspisao je tender za izgradnju 400 kV dalekovoda i nove trafostanice 400/110 kV u blizini Ohrida, kako bi se uspostavila interkonekcija sa Albanijom.

Projekt interkonekcije podrazumeva: 1) izgradnju infrastrukture za prenos električne energije od Bitolja do albanske granice, sa trafostanicom na Ohridu i 2) uvođenje komponente Smart Grid u MEPSO, prema informacijama dostupnim na sajtu Evropske Banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je odobrila kredit za projekat u iznosu do 37 miliona evra. Ukupna vrednost projekta 49 miliona evra.

Evropska unija sufinansira projekat grantom od 12 miliona evra. Pored toga, Luksemburg obezbeđuje sredstva za tehničku pomoć MEPSO.

Tender je podeljen u dva lota. Lot 1 odnosi se na projektovanje, nabavku, ugradnju, testiranje i puštanje u rad 400 kV nadzemne prenosne linije (OHTL) od 400/110 kV trafostanice Bitolj 2, preko 400/110 trafostanice Ohrid, do makedonsko-albanske granice.

Rok za dostavljanje ponuda za Lot 1 je 28. oktobar.

Očekuje se da će ugovor početi 20. decembra 2019. godine i da će trajati oko 30 meseci.

Isti rok i vremenski okvir primjenjuju se i na Lot 2, koji se odnosi se na dizajn, nabavku, ugradnju, testiranje i puštanje u rad 400/110 kV trafostanice Ohrid i proširenje 400 kV trafostanice Bitolj 2.

Tender se sprovodi putem e-nabavke, koristeći portal e-nabavki EBRD-a (ECEPP).

Završetkom prve interkonekcije sa Albanijom, projekat će obezbediti nedostajuću vezu u inicijativi za uspostavljanje koridora za prenos električne energije istok – zapad između Bugarske, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Italije.

Sekcija između Bugarske i Severne Makedonije je završena. Albanija i Crna Gora povezane su 400kV linijom, a podmorski kabl između Italije i Crne Gore trebao bi biti stavljen u komercijalnu upotrebu do kraja godine.

Izvor: balkanenergynews.com

Skinite kao PDF :

Download PDF