Severna Makedonija: TE Negotino može da spasi zemlju od mraka

, Region energetika

Generalni direktor Termoelektrane Negotino Nebojša Stojanović tvrdi da je pokretanje ovog postrojenja za Makedoniju povoljnija opcija od uvoza električne energije. On je u intervjuu za državnu novinsku agenciju MIA rekao da su procene da će sa sadašnjom cenom mazuta od 36 denara (0,6 evra) po kg, proizvodna cena TE Negotino iznositi 150-175 evra po MWh, u zavisnosti od toga da li će raditi sa jednim ili dva kotla. 

Vlada u Skoplju dala je saglasnost da se zaključi Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između AD ESM i AD TE Negotino za nabavku mazuta i proizvodnju električne energije u periodu od decembra 2021. do aprila 2022. godine, uz mogućnost produžetka ukoliko to bude potrebno.

Već godinama je poznato da TE Negotino, „zlatna rezerva“ makedonskog energetskog sistema, može da spasi zemlju od mraka u slučaju energetske krize. Postrojenje je izgrađeno pre 43 godine, ima instalisanu snagu od 210MW i drugi je najveći energetski kapacitet u zemlji. To je jedina elektrana koja koristi mazut kao pogonsko gorivo, a brzo se može konvertovati  na prirodni gas.

Stojanović kaže da je TE Negotino poslednji put bio uključen u proces proizvodnje električne energije 2009. godine, ali da se tokom proteklih 12 godina redovno održavala oprema i sprovodila obuka zaposlenih.

AD ESM će nabavljati mazut, za šta će dobiti pomoć Vlade, i preuzimaće celokupnu proizvodnju TE Negotino.

Električnu energiju proizvedenu u TE Negotino AD ESM će delom koristiti za potrebe snabdevanja domaćinstava i malih potrošača, deo će ponuditi za potrebe AD MEPSO, dok će višak električne energije ESM Prodaja ponuditi na otvorenom tržištu domaćim privrednicima, po cenama nižim od berzanskih.

Izvor: faktor.mk