Severna Makedonija: Vlada spašava TE-TO od stečaja

19. November 2019. / Region energetika

Vlada Severna Makedonije odložiće za devet godina plaćanje poreskog duga TE-TO Skoplje, u vrednosti od preko 17 miliona evra.

List Faktor zatražio je na uvid ugovor o državnoj pomoći potpisan između Vlade i TE-TO, ali dostavljeno je samo objašnjenje ugovora, ali ne i sam ugovor.

U obrazloženju se navodi da će izmirenje duga kompanije prema državi, po osnovu poreza na dobit, biti odloženo za neverovatnih devet godina.

Stručnjaci ocenjuju da na ovaj način država daje dosta vremena trenutno najvećem dužniku prema državi i pitaju se kolika će biti cena ovog odgađanja.

Vlada uverava da ima brojne razloge, i da to nije učinjeno, kompanija zbog finansijskih teškoća ne bi mogla da sprovede plan reorganizacije, koji je napravljen nakon proglašenja stečaja.

Meutim, ono što je simptomatično u dosadašnjem toku ovog procesa, jeste da je Uprava finansijske policije u junu podnela krivičnu prijavu Državnom tužilaštvu. Tužilaštvo trenutno istražuje ove optužbe i utvrđuje da li su direktor, javni beležnik ili stečajni sudija proglasili lažirani stečaj TE-TO, kako veruje finansijska policija.

Na ovo pitanje nema odgovora, ali Vlada objašnjava da je poreska obaveza TE-TO, po osnovu poreza na dobit, čija je isplata odložena, de fakto nepostojeća obaveza, koja je nastala fiktivno, na osnovu otpisanih obaveza u skladu sa Planom reorganizacije, koji je odobren i usvojen odlukom suda 2018. godine.

„S obzirom na činjenicu da TE-TO AD Skoplje trenutno ima finansijskih teškoća, i praktično nije u stanju da plati porez na dobit, dok takva dobit realno i ne postoji, eventualni pristup prinudnoj naplati tog poreza na dobit ne samo da će onemogućiti reorganizaciju kompanije, već će sasvim sigurno dovesti do bankrota i obustavljanja Plana reorganizacije. U tom slučaju, „otpisane obaveze“ prema Planu reorganizacije biće transformisane u stvarne obaveze kompanije prema poveriocima i neće imati tretman profita, a samim tim i poreska obaveza – porez na dobit po osnovu otpisanih obaveza za 2018. godinu, više neće postojati i država neće moći da je naplati“, kažu iz Vlade za Faktor.

To praktično daje prolaz za realizaciju plana o reorganizaciji TE-TO nakon stečaja, za koji Uprava finansijske policije tvrdi da je zapravo lažiran.

Vlada dodaje da je je glavna delatnost TE-TO proizvodnja električne i toplotne energije u kogeneraciji, posredstvom termoelektrane u kombinovanom ciklusu, koja koristi savremenu tehnologiju na prirodni gas kao jedino je gorivo i najveći je potrošač prirodnog gasa u zemlji sa preko 70% učešća u ukupnom bilansu potrošnje prirodnog gasa u zemlji.

Na ovaj način TE-TO doprinosi unapređenju energetskog sistema i smanjenju zagađenja vazduha, što je strateška obaveza zemlje.

Takođe, ne treba zanemariti i činjenicu da je TE – TO AD glavni snabdevač toplotnom energijom u Skoplju, ali i u zemlji. Kolaps kompanije doveo bi do ozbiljnog prekida u snabdevanju toplotnom energijom, posebno u Skoplju.

Osim toga, država ima ekonomsku korist od poslovanja TE-TO AD Skoplje, izraženu kroz prihode koje ostvaruje po osnovu poreza i doprinosa, koji iznose oko 6,4 miliona evra na godišnjem nivou, a zatim i prihode od oko 1,2 miliona evra po osnovu troškova za uvozne carine na prirodni gas, navodi Vlada.

Udruženje za zaštitu prava akcionara u Toplifikaciji AD Skoplje uputilo je juče pismo Komisiji za zaštitu konkurencije tražeći da ispita državnu pomoć.

Prošle nedelje, Komisija za borbu protiv korupcije takođe je potvrdila da će istražiti slučaj državne pomoći dodeljene TE-TO.

Izvor: faktor.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF