Severna Makedonija: Zašto pada potrošnja gasa?

16. July 2019. / Region energetika

Relativno povoljne zimske temperature tokom 2018. godine mogu se smatrati glavnim faktorom koji je uticao na smanjenje godišnje potrošnje prirodnog gasa u Severnoj Makedoniji, što se može zaključiti na osnovu potražnje elektrana na gas, kao što su TE-TO, AD ELEM Energetika i Kogel, koje su najveći potrošači. Međutim, ni realni industrijski sektor nije povećao potražnju za ovim resursom.

Tri kogeneracijska postrojenja, koja proizvode električnu i toplotnu energiju, potrošila su zajedno 172 miliona kubnih metara gasa, što čini 68% ukupne potrošnje u zemlji, iako su njihove potrebe u odnosu na potrošnju u 2017. godini smanjene za 17 miliona kubnih metara. Potrošnja samo TE-TO u 2017. godini je iznosila 175 miliona kubnih metara.

Iz podataka koje je dostavio AD GA-MA, nosilac dozvole za prenos i upravljanje sistemom za prenos prirodnog gasa, ukupne količine transportovanog prirodnog gasa tokom 2018. godine na nivou Makedonije iznose 253 miliona kubnih metara. U 2018. transprotovano je 7,8% manje prirodnog gasa u poređenju sa 2017. godinom, koja i dalje važi za godinu sa rekordnom potrošnjom.

Potrošnja gaasa takođe je smanjena u toplanama BEG i Skoplje Sever sa 32,5 miliona na 22,7 miliona kubnih metara. Ovi proizvođači toplotne energije takođe imaju veliki doprinos u strukturi ukupne potrošnje prirodnog gasa – 11,35%.

Može se zaključiti da je došlo do povećanja potrošnje gasa u distributivnim sistememima kako stranih investitora tako i potrošača u trgovačkim i industrijskim zonama i klijenata kompanija u Strumici i Kumanovu, ali je njihov udeo u strukturi potrošnje i dalje vrlo nizak.

Investitori u TIRZ-u potrošili su 4,7 miliona kubnih metara ili 500.000 više nego godinu dana ranije, a isto tako Strumica Gas beleži značajan napredak za više od 90.000 prodatih kubnih metara.

U sektoru metalurgije, koji predvode Makstil, Arcelor Mittal, FZC 11. oktobar, potrošeno je oko 27 miliona kubnih metara i u ovom sektoru nema značajnijih promena. U industriji, u kojoj obično dominiraju potrošači kao što su Žito Luks, Pivara Skoplje, Alkaloid, Evropa i drugi, potrošeno je 16 miliona kubnih metara i može se reći da se ovde potrošnja verovatno povećava. Klinički centar i GOB „8. septembar“ smanjili su potrošnju sa 4,3 na 3,7 miliona kubika. Škole i drugi obrazovni centri imaju udeo od oko 1% u ukupnoj potrošnji gasa u zemlji.

Gas u Makedoniji takođe koristi operator GA-MA za vlastite potrebe, proizvođači građevinskog materijala, konditorske firme, Ministarstvo obrane, JSP Skoplje, TAV Makedonija, manje industrijski kapaciteti i drugi.

Izvor: faktor.mk

Skinite kao PDF :

Download PDF