Naslovna

Bugrska: Sekretarijat Energetske zajednice pozdravlja ukidanje takse na izvoz električne energije

19.Sep 2019.

Bugarski parlament usvojio je 9. maja izmene i dopune Zakona o energetici, kojima se ukida taksa na izvoz električne energije. Amandmani će stupiti na snagu 1. jula 2019. godine.

„Naknada za izvoz iskrivljuje trgovinu između Bugarske i ugovornih strana na Balkanu i predstavlja veliku prepreku za buduće tržišno povezivanje sa Severnom Makedonijom. Iz perspektive evropskog prava, takva taksa krši pravila koja garantuju slobodno kretanje električne energije preko granica. Izvozne tarife su zabranjene u EU i Energetskoj zajednici“, saopštio je Sekretarijat Energetske zajednice.

Izvozna taksa bila je predmet žalbi koje su trgovci električnom energijom dostavili Sekretarijatu, nakon čega je zatražena akcija Evropske komisije.

Odluka o ukidanju takse na izvoz pokazuje da proaktivno delovanje učesnika na tržištu električne energije, praćeno brzom reakcijom nadležnih organa, i spremnost nacionalnih institucija da se prilagode vladavini prava, koristi celom regionu i Energetskoj zajednici, dodaje se u saopštenju Sekretarijata.

Izvor: energy-community.org