Naslovna

Srbija je sa dve godine zakašnjenja usvojila Nacionalni plan za smanjenje zagađenja

09.Apr 2020.

Evropska energetska zajednica je zbog kašnjena usvajanja Nacionalnog plana za smanjenje zagađenja iz velikih energetskih postrojenja, sredinom januara pokrenula spor protiv Srbije, odnosno zbog nepotpune primene Direktive o velikim ložištima koja se odnosi na poštovanje granica za emisije štetnih gasova.

Mirko Popović, direktor nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) ukazao je na konferenciji za novinare da seSrbija kao članica Evropske energetske zajednice obavezala da do kraja 2017. usvoji Nacionalni plan za smanjenje zagađenja iz velikih energetskih postrojenja koji bi se primenjivao od 1. januara 2018. do 31. decembra 2027, ali je takav plan usvojen tek 30. januara ove godine.

Problem je to što od „16 postojećih postrojenja sa velikim ložištima u Srbiji, devet ne ispunjavaju odredbe ove Direktive“. Na primer, prema podacima iz 2018. godine u termoelektranama „Nikola Tesla” Obrenovac emisije gasova prevazilaze planirane 4,7 puta, a u „Kostolcu” 14 puta, ukazao je ranije direktor EEZ Janez Kopač.

Pola meseca nakon pokrenutog spora, Vlada Srbije je usvojila Nacionalni plan za smenjenje zagađujućih emisija.

Direktor RERI-ja je danas rekao i da je usvajanje NERP-a predstavljeno kao hitna mera, ali da je to zapravo „zakasnela mera“.

„Javnost je potpuno isključena iz usvajanja dokumenta. Trebalo je da svi zainteresovani budu upoznati sa novim sadržajem NERP-a i sa strateškom procenom uticaja za taj dokument, a toga nije bilo“, istakao je Popović.

On navodi i da je Vlada usvojila drugačiji plan od onoga na koji je Evropska energetske zajednica dala odobrenje. Popović je rekao da „usvajanjem izmenjenog NERP-a Vlada uopšte ne garantuje njegovu primenu u periodu između 2020. i 2027. godine“.

U izmenjenoj verziji, „očekivane mere“ koje bi EPS i NIS trebalo da primene kako bi dostigli NERP-om predviđene emisije, sada su izmenjene u „okvirne očekivane mere“, poručili su iz RERI-ja.

„Vazduh koji danas dišemo je direktna posledica toga što NERP nije primenjivan“

Jovan Rajić iz RERI-ja je izjavio da je „vazduh koji danas dišemo direktna posledica toga što NERP nije primenjivan“.

„Zagađenje bi bilo manje da su emisije bile manje, jednostavno“, kaže Rajić.

Objasnio je i da je sam plan doneto kao dokument javne politike, a da u tom slučaju ne postoji konkretna sankcija za neprimenjivanje.

Vlada Srbije je na sednici održanoj 30. januara usvojila, kako je tada navedeno, „unapređeni“ tekst Nacionalnog plana za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih, velikih postrojenja za sagorevanje (NERP).

„Ovim planom Srbija se obavezuje da napravi značajne iskorake u pogledu smanjivanja emisija zagađujućih materija iz velikih energetskih postrojenja. Njegova primena ima za cilj da se do 31. decembra 2027. godine emisije iz starih velikih postrojenja za sagorevanje usaglase sa graničnim vrednostima emisija definisanim Direktivom o industrijskim emisijama“, navedeno je u saopštenju Vlade.

Izvor: insajder.net