Naslovna

Hrvatska: Usvojena uredba o uvođenju aukcija za premije za OIE

06.Jun 2020.

Vlada Hrvatske usvojila je Predlog uredbe o kvotama za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasnih kogeneracija, što predstavlja početak primene premija kao modela za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

Vlada je uredbu donela na osnovu Strategije energetskog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu i Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP) od 2021. do 2030. godine.

Kvote određene uredbom predstavljaju ukupnu priključnu snagu proizvodnih postrojenja za koju se mogu sklapati ugovori o tržišnoj premiji i ugovori o otkupu električne energije sa garantovanom otkupnom cenom, navodi se u uredbi, prenelo je udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH).

Na osnovu kvota pripremljena su i dva programa državnih podsticaja. Prvi je po GBER proceduri (General block exemption Regulation) i njega odobrava Ministarstvo finansija za raspisivanje aukcija na godišnjem nivou.

Drugi program se upućuje na odobrenje Evropskoj komisiji i obuhvata period 2020-2022. godina, a odnosi se na odobrenje raspisivanja aukcija za dodelu tržišne premije.

Programe prijavljuje Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) s obzirom na to da je zadužen za dodelu podsticaja.

S obzirom da se u zavisnosti od tehnologije neki ugovori mogu sprovesti u kraćem ili dužem roku, a koji ne može biti duži od četiri godine od godine ugovaranja premije, HROTE ima pravo i obavezu da odredi dinamiku otvaranja pojedinih kvota, navodi se u uredbi.

HROTE, takođe, sprovodi aukcije za dodelu tržišne premije i za sklapanje ugovora o otkupu električne energije sa garantovanom otkupnom cenom. Godišnje kvote za pojedine tehnologije bi trebalo da osiguraju tržišno nadmetanje i planirani ulazak na mrežu novih kapaciteta.

Kako  je ranije izjavila Maja Pokrovac, direktorka OIEH, uvođenje premija moglo bi da pokrene investicije vredne oko 1,6 milijardi evra.

Ukupna kvota 2.265.000 kW (2,265 GW)

Grupe proizvodnih postrojenja:

-Solarne elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 210.000 kW

-Solarne elektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW – 240.000 kW

-Solarne elektrane instalirane snage veće od 10 MW – 625.000 kW

-Hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW – 4.000 kW

-Hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 10.000 kW

-Hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW – 10.000 kW

-Vetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW – 1.050.000 kW

-Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 6.000 kW

-Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW – 20.000 kW

-Elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW do 5 MW – 15.000 kW

-Geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW – 20.000 kW

-Elektrane na biogas instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW – 15.000 kW

-Elektrane na biogas instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW – 30.000 kW

-Inovativne tehnologije koje su dobile podršku za razvoj u okviru EU – 10.000 kW.

Izvor: balkangreenenergynews.com