Naslovna

Albanska Vlada smanjuje otkupnu cenu električne energije od privatnih HE

06.Jun 2020.

Albanska vlada odlučila je da promeni formulu po kojoj se utvrđuje otkupna cena električne energije od prioritenih proizvođača, odnosno privatnih hidroelektrana. Na taj način je bonus za promociju obnovljivih izvora smanjen sa 1,30 na 1,20. Ovaj bonus predstavlja jedan od tri elementa koji su uključeni u formulu usvojenu 2017. godine, po kojoj se godišnja otkupna cena zasniva na ceni zabeleženoj na dan unapred tržištu mađarske berze HUPX.

Formula izgleda ovako: godišnja otkupna cena (lek/kwh) = prosečna godišnja cena na dan unapred tržištu (HUPX DAM), odnosno električna energija u profilu band – bazno opterećenje (evra/kWh) puta bonus za promociju obnovljivih izvora od 1,30 puta prosečni kurs evro – lek za prethodnu godinu.

Dakle, nadalje će se primenjivati ista formula, uz smanjeni bonus od 1,20, čime se automatski snižava krajnja godišnja cena u svakom scenariju.

Ovo je treći put da vlada menja inicijalne ugovore o hidroenergetskim projektima koji su potpisani sa privatnim koncesionarima.

Nakon odluke vlade, Albansko udruženje za obnovljivu energiju (AREA) navodi da je odluka vlade donetana tajno, bez konsultacija sa zainteresovanim stranama i bez oslanjanja na bilo kakvu studiju koja bi opravdala potrebu za intervencijom u pravcu izmene metodologije, dodajući da na taj način ugrožava njihove poslovne planove i odnose sa bankama.

Štaviše, direktno utiče na finansijsku održivost investitora suočenih sa sušom u poslednje dve godine i dovodi u pitanje njihovu sposobnost otplate bankarskih zajmova putem kojih su finansirana ulaganja.

Izvor: monitor.al