Slovenija: Operator rudnika uglja Velenje traži produžetak ugovora o koncesiji

, Region energetika

Slovenački operator rudnika lignita Premogovnik Velenje podneo je zahtev za produžetak važenja rudarskih prava i koncesije za rudnik Velenje za 20 godina, navodi se u saopštenju.

Zahtev ne uključuje promenu opsega u dozvoli za istraživanje mineralnih sirovina i veličine rudarskog područja i morao je da bude podnet najmanje šest meseci pre isteka perioda koncesije, koji traje do 21. jula 2023. godine, saopštio je Premogovnik Velenje u ponedeljak.

Rudnik Premogovnik Velenje potpisao je 21. januara 2002. godine sa slovenačkom vladom ugovor o koncesiji na 20 godina, koji je kasnije produžen za šest meseci, saopštila je rudarska kompanija.

Premogovnik Velenje upravlja jedinim rudnikom lignita u Sloveniji, koji snabdeva uglavnom termoelektranom na ugalj Šoštanj.

Vlada Slovenije je u januaru 2022. usvojila strateški plan o prestanku upotrebe uglja za proizvodnju električne energije do 2033. godine. Strategija predviđa zatvaranje rudnika uglja Velenje, kao i sveobuhvatno socijalno i ekonomsko restrukturiranje regiona uglja Zasavje i Savinjsko-Šaleška dolina.

Prema ovoj strategiji, TE Šoštanj, kapaciteta 884 MW i ljubljanska kombinovana elektrana na ugalj od 123 MW, koja isporučuje 90% daljinski proizvedene toplotne energije glavnom gradu Slovenije, trebale bi biti zatvorene do 2033. 

Međutim, pošto su postrojenja TEŠ-a projektovana da sagorevaju lignit sa karakteristikama uglja proizvedenog u rudniku  Velenje, matična kompanija Holding Slovenske elektrarne (HSE) nije u mogućnosti da u potpunosti uvozom zameni domaću proizvodnju.

Operator rudnika Velenje takođe je saopštio prošle nedelje da istražuje mogućnost za uvoz dodatnih količina uglja koje bi garantovale nesmetan rad TE Šoštanj u 2023. 

Premogovnik Velenje je prošle godine zaključio dva ugovora sa švajcarskom kompanijom Petraco, vredna 42,5 miliona evra, odnosno 7,9 miliona evra, za uvoz indonežanskog uglja kako bi se nadoknadila manja domaća proizvodnja, uzrokovana geomehaničkim problemima i merama za postepeno povlačenje uglja.

Do 28. januara uvezeno je ukupno 60.000 tona uglja, rekao je u saopštenju direktor Premogovnika Velenje.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!