Sporazum KOSTT i ENTSO-E predviđa licenciranje Elektrosevera na jesen

2. July 2020. / Region energetika

Nakon što je Regionalna grupa kontinentalne Evrope (RGCE) u aprilu odobrila ugovor između KOSTT-a i ENTSO-e, kosovski operator i evropka mreža operatora, potpisali su juče taj sporazum. Jedna od tačaka sporazuma je i da kompanija Elektrosever aplicira pri Regulatornom uredu za energiju i dobije licencu u roku od 30 dana kako bi snabdevala električnom energijom potrošače na Severu Kosova.

Operator sistema za prenos i tržišta električne energije Kosova (KOSTT) i Operator sistema prenosa Albanije (OST) potpisali su u decembru prošle godine, uz znanje Evropske mreže operatora prenosnog sistema (ENTSO-E), sporazum o osnivanju regulatornog bloka energetskih sistema Kosovo-Albanija.

Nakon toga, aprila ove godine, realizacija dogovora je omogućena nakon što je ENTSO-E izglasala da kosovski operator prenosnog sistema KOSTT može da funkcioniše samostalno od srpskog operatora prenosnog sistema Elektromreža Srbije (EMS), a sporazum dve strane odobrila i RGCE.

Jučerašnjim potpisivanjem sporazuma između izvršnog direktora KOSTT, Iljira Šalje i  predstavnika ENTSO, sporazum stupa na snagu, a sa primenom će se početi na jesen, javlja Koha.

Koha prenosi i glavne tačke sporazuma:

Ažuriranje kataloga mera, prema preporukama Projektne grupe za KOSST;

Zamena svih odredaba iz Priručnika za funkcionisanje koji je deo Multilateralnog sporazuma sa odredbama SAFA (Synchronous Area Framework Agreemen); i

Da kompanija Elektrosever aplicira pri Regulatornom uredu za energiju (RUE) i dobije licencu u roku 30 dana prema zakonskom okviru i propisima Kosova, kako bi snabdevala električnom energijom potrošače u severnom delu Kosova.

Dobiti od operacionalizacije sporazuma su velike, zaključuje Koha, i obuhvataju:

Inkasiranje prihoda od korišćenja sistema interokonektivnih dalekovoda ili alokacije kapaciteta i upravljanja kongestijama, što dostiže prosečnu godišnju vrednost od 4 do 8 miliona evra i od tranzita još dodatnih 0,5 do 1 milion evra;

Puštanje u funkciju interokonektivnog dalekovoda 400kV između Kosova i Albanije;

Puna primena Sporazuma regulatornog bloka Kosovo – Albanija, potpisanog u Tirani 26.11.2019. godine;

Spajanje elektroenergetskog tržišta sa Albanijom; i

Učestvovanje sa akcijama na albanskoj berzi električne energije (APEX).

Izvor: kossev.info

Skinite kao PDF :

Download PDF