Srbija: Gradiće se VE Jasikovo sa 16 vetrogeneratora

, Srbija Energetika

Opština Majdanpek stavila je na rani javni uvid plan detaljne regulacije područja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opštine Majdanpek.

Kako je navedeno u planu koji je izradio Arhiplan iz Aranđelovca, investitor Jasikovo doo Beograd planira gradnju vetroelektrane na teritorijama Majdanpeka i Žagubice, sa ukupno 16 vetrogeneratora.

– Investitor je u poslednjem kvartalu 2022. godine započeo merenja potencijala vetra na lokaciji Šoš na teritoriji opštine Majdanpek, na osnovu kojih je utvrđeno da postoji energetski potencijal vetra, koji se može tehnički iskoristiti, te je doneta odluka o izgradnji vetroelektrane VE Jasikovo – navodi se u dokumentu.

Područje planirane vetroelektrane udaljeno je oko 11 km Žagubice, odnosno oko 18 km od Majdanpeka.

Na teritoriji Žagubice obuhvatiće oko 602 ha (KO Laznica – Selište), a u Majdanpeku oko 837 ha (KO Jasikovo).

Osnovna karakteristika vetroelektrane Jasikovo je da je locirana na brdskom terenu.

Unutar područja vetroelektrane planirano je postavljanje do 16 stubova vetrogeneratora, okvirno 13 na teritoriji Majdanpeka i 3 na teritoriji Žagubice. Konačno rešenje utvrdiće se u fazi izrade nacrta planskog dokumenta, navodi se u planu.

Priključenje VE Jasikovo predviđeno je na sistem prenosa električne energije u vlasništvu Elektromreže Srbije, na prenosnu mrežu naponskog nivoa X kV preko planirane transformatorske stanice TS 33/H kV Jasikovo i priključka (koji je predmet posebnog planskog dokumenta) na dalekovod X kV elektroenergetskog prenosnog sistema Republike Srbije.

Rani javni uvid traje do 28. februara.

Sign up for updates & special reports

error: Content is protected !!