Srbija: Izgradnja ODG postrojenja u TENT A

30. June 2020. / Srbija Energetika

Objekti sve više rastu

Remont bloka TENT A4 prilika je da se obave aktivnosti na povezivanju postojećih instalacija sa novim, rekonstruisanim, i to na kanalima dimnog gasa, pepelovodima, cevovodima procesne vode, toplovodima i trafou ovog bloka

Na gradilištu postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na TENT A živo je kao u košnici. Na svakom delu terena mogu se videti razne građevinske mašine koje opslužuju majstore neophodnim materijalom za gradnju. Na jednoj strani se iskopava zemlja, na drugoj plete armaturna mreža za temeljne betonske ploče i stubove, dok se na trećoj izvode zidarski radovi.

Posle ukidanja vanrednog stanja intenzivirani su svi radovi predviđeni u obe faze realizacije ovog najznačajnijeg ekološkog projekta JP EPS, koji se odvija pod nadzorom Sektora za ključne investicione projekte. Na prostoru gde se već vide konture budućih objekata za transfer, pripremu i skladištenje krečnjaka, skladištenje gipsa i drugih objekata u okviru faze 1 završeni su svi radovi na pobijanju projektovanog broja šipova. Mašine za pobijanje šipova su preseljene na lokaciju budućeg apsorbera za blokove A5 i A6, koji će se graditi u okviru druge faze.

Poslednji izveštaji sa gradilišta govore da je posle završetka montaža armature AB ploče na koti 9,75 metara silosa gipsa, objekta C30, okončano i betoniranje ugradnjom preko 800 kubnih metara betona, koje je trajalo 16 sati.

Na zgradi skladišta krečnjaka (C22) montiraju se armatura i oplata za betoniranje zidova. Privodi se kraju betoniranje obodnog zida i gradi se središnji zid prema objektu za mlevenje krečnjaka. Uskoro se očekuje početak montaže čelične konstrukcije.

Na objektu za transfer krečnjaka (C19) u toku je iskopavanje zemlje. Uskoro će biti montiran još jedan skup razupirača koji služe za osiguranje temeljne jame za bezbedan rad.

Na objektu C23, elektrozgradi za objekte prve faze, završava se zidanje pregradnih zidova. Betonirani su svi stubovi drugog sprata i armira se serklaž krovne ploče. Grubi građevinski radovi na ovom objektu biće završeni do kraja meseca. Na objektu za mlevenje krečnjaka (C24) izvršeno je otkopavanje i štemovanje šipova, radi se podložni beton i iskop zemlje za zamenu tla ispod temelja mlinova. U narednih mesec dana radiće se armiranje i betoniranje temeljnih greda i ploče.

Za buduću kompresorsku stanicu (C36) postavljena je armatura temeljnih greda i montira se oplata. Iskorišćen je remont bloka TENT A4 da se obave aktivnosti na povezivanju postojećih instalacija sa novim, rekonstruisanim, i to na kanalima dimnog gasa, pepelovodima, cevovodima procesne vode, toplovodima i trafou ovog bloka. Radovi na prespajanju pepelovoda, toplovoda i procesne vode su gotovi. Do kraja remonta će biti završeni i kanali dimnog gasa. Građevinski radovi na izradi temelja trafoa bloka 4 su u toku.

Završeno je armiranje i betoniranje temeljne ploče elektrokomandne zgrade kompletnog ODG postrojenja (C5), u šta je ugrađeno 65.000 kilograma armature i 560 kubnih metara betona. U toku su radovi na saobraćajnici oko istog objekta, kao i na izradi elektrokanala koji ide od trafoa reda A do elektrokomandne zgrade.

Počeli su i radovi na izgradnji apsorbera (C2) blokova A5–A6. Pobijeno je preko 50 šipova. Posle završetka izrade šipova, početkom sledećeg meseca radiće se na temeljnoj ploči jednog od dva najviša objekta – apsorbera sa dimnjakom.

– Benefiti izgradnje ovog postrojenja biće smanjenje prosečne emisije sumpor-dioksida za 10 puta, odnosno njegova emisija treba da bude ispod 200 miligrama po kubnom metru, a shodno važećim propisima u toj oblasti. Pored toga, dodatno će se smanjiti i emisije praškastih materija, hlorovodonika i fluorovodonika. Procesom desumporizacije dobijaće se i gips kao nusproizvod i može se koristiti u građevinarstvu, a pomešan sa pepelom i za izgradnju puteva – kaže Ljiljana Velimirović, rukovodilac projekta.

Skinite kao PDF :

Download PDF