Srbija: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TENT A

, Srbija Energetika

Sva voda koja bude prečišćena biće tog kvaliteta da će moći da se uliva u reku Savu, odnosno da bude u nivou voda druge kategorije

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Termoelektrani „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu privodi se kraju, što za JP EPS predstavlja još jedan značajan doprinos na unapređenju životne sredine. Značaj ovog ekološkog projekta je veći i zbog činjenice da se realizuje u termoelektrani u kojoj su instalisani najveći termokapaciteti u čitavoj srpskoj elektroprivredi.
– Sva ta voda koja bude prečišćena biće tog kvaliteta da će moći da se uliva u reku Savu, odnosno da bude u nivou voda druge kategorije. To je voda koja je bezbedna za čitav ekosistem reke, kao i za kupanje. Kvalitet prečišćenih voda mora biti u dozvoljenim MDK granicama koje propisuju domaće zakonske norme i evropska regulativa, a tako će i biti – ističe Ljiljana Velimirović, vodeći inženjer za cevovode u Sektoru investicija ogranka TENT i koordinator na ovom projektu.

Svi radovi treba da se završe do kraja juna, sem radova na postrojenju koje finansira EPS.
– Postrojenja koja se finansiraju sredstvima EU moraju, po nalogu iz Brisela, da budu završena, ispitana i predata na upotrebu do ovog roka. To znači da sva ova postrojenja moraju biti funkcionalno osposobljena za rad i da ostvare sve one izlazne parametre prečišćene vode shodno zahtevima tenderske dokumentacije. U toku je obuka osoblja koje će se brinuti o postrojenjima G1 i ODG (odsumporavanje dimnih gasova). Nakon perioda njihovog probnog rada od mesec dana, slede garancijska ispitivanja, primopredaja postrojenja i garancijski period od godinu dana. Tada je izvođač dužan da sve eventualne nedostatke otkloni – pojašnjava Ljiljana Velimirović.

Jedino postrojenje koje neće raditi nakon isteka probnog rada je ODG, jer još nije izgrađen sistem za odsumporavanje dimnih gasova i ono će, nakon testiranja, morati da se konzervira.
– Trenutno razgovaramo sa isporučiocima opreme, koji će nam reći na koji način da to uradimo i ovo postrojenje zaštitimo dok se ne izgradi sistem za odsumporavanje. U međuvremenu, TENT-ova ekipa stručnjaka je boravila u Sloveniji gde je napravljeno pilot-postrojenje identično našem postrojenju ODG-a. Rezultati su pokazali da ovo postrojenje za prečišćavnje može da izdvoji sulfate i nitrate i da preradi vodu na zakonom zadate MDK vrednosti – istakla je Ljiljana Velimirović.

Prečišćavanje otpadnih voda radiće se u nekoliko postrojenja, koja su razmeštena u obimu od 3 km na lokaciji TENT A. U svakom od njih tretiraće se različite vrste otpadnih voda koje nastaju u termoelektrani: od zaugljenih, zamazućenih, zauljenih otpadnih voda, zatim sanitarnih, do otpadnih voda koje će nastajati u procesu odsumporavanja dimnih gasova.

Ukupna vrednost ovog projekta je 9,5 miliona evra. Šest miliona evra je obezbeđeno kroz donaciju EU (IPA fond 2011), dok je 3,5 miliona evra obezbedio JP EPS.

Konzorcijum za veliki posao

Za izvođača radova izabran je konzorcijum firmi „Esotek” iz Velenja, koji je lider, i MPP „Jedinstvo” a. d. Sevojno, s kojima je ugovor potpisan u julu 2014. godine. Radovi na postrojenju počeli su 25. maja 2015.

U brojkama

Kapacitet postrojenja za prečišćavanje zaugljenih otpadnih voda (G1) je 150 kubnih metara na čas, postrojenja za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda (U1) 500 kubnih metara na čas (uključuje i 100 kubnih metara vode na čas iz postrojenja za prečišćavanje zamazućenih otpadnih voda UM1). Kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju procesom odsumporavanja dimnih gasova (ODG) je 100 kubnih metara na čas.

Površina kompletnog objekta (G1) je nešto veća od 1000 kvadratnih metara. Obodni kanal, napravljen od betona opasuje kompletnu dopremu uglja, dugačak je oko 1,5 kilometar i služi kao akumulacioni bazen, zapremine 250 metara kubnih.

Za izgradnju najvećih objekata ODG, G1 i obodnog kanala bez U1 (čija izgradnja još traje) utrošeno je 3.700 kubika betona i 340 tona armature.

EPS Energija

error: Content is protected !!