Srbija: Konkurencija tvrdi da EPS zbog damping cena gubi milione

30. April 2019. / Srbija Energetika

Tvrdnje kompanije Energija da Elektroprivreda Srbije u borbi sa konkurencijom formira dampinške cene struje, u EPS-u demantuju i tvrde da nije tačno da su njihove cene niže od tržišnih.

Velimir Gavrilović, direktor italijansko-srpske kompanije Energija, koja zauzima pet odsto tržišta u prodaji električne energije komercijalnim kupcima, izjavio je nedavno da u cilju dominacije EPS firmama nudi struju po cenama koje idu ispod troškova proizvodnje. Prema njegovim rečima, postoje procene da zbog toga to javno preduzeće gubi od 60 do 90 miliona evra godišnje.

“U ovom trenutku mi struju, koju kupujemo na regionalnom tržištu, plaćamo 60 evra po megavat satu. Pre izvesnog vremena bili smo u pregovorima sa jednom firmom, koju inače snabdeva EPS, o tome da postanu naši klijenti. Njihovi predstavnici su nas informisali da im EPS svoju struju nudi po ceni od 52 evra za megavat sat. Jasno se vidi da je ta cena znatno ispod tržišne. Analizom tih podataka dolazi se do zaključka da EPS cenom nižom od tržišne stvara gubitak u svom poslovanju. Prognoze pokazuju da na taj način EPS na godišnjem nivou gubi od 60 do 90 miliona evra”, naglašava Gavrilović.

Sa druge strane, u Elektroprivredi Srbije za Danas demantuju da primenjuju takve cene kako bi eliminisali konkurenciju i da time nanose štetu preduzeću i državi koja je njen vlasnik. U tom preduzeću dodaju da na osnovu projekcija o prodaji struje planiraju svoje proizvodne kapacitete, odnosno planiraju i garantuju da ugovorenu struju i proizvedu i isporuče u datom periodu.

“Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, odgovornom i stručnom poslovanju, EPS kupcima u Srbiji pruža sigurnost i pouzdanost koje su iznad konkurencije i zbog takvog pristupa, EPS predstavlja snabdevača kojem kupci ukazuju najveće poverenje”, tvrde u ovom preduzeću. Iako su demantovali tvrdnje čelnika kompanije Energija, u odgovoru Danasu nadležni u EPS-u nisu komentarisali izneti podatak da zbog niske prodajne cene EPS gubi oko 90 miliona evra godišnje.

Deo stručne javnosti koji smatra da su procene o gubicima EPS-a tačne, sumnja da se svesno ide na njihovo stvaranje zbog toga što je krajnji cilj aktuelnih vlasti da jeftino prodaju tu kompaniju. Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije “Sloga” kaže za Danas da je veoma moguće da država planira prodaju EPS-a te da zbog toga ne mari đto to preduzeće stvara poslovne gubitke.

“Ono što se dešava sa EPS-om je već viđeno u bezbroj navrata kada je reč o državnim preduzećima u Srbiji. Na njihovo čelo se prvo postavlja nesposobni menadžment po partijskoj liniji, zatim preduzeće dolazi u finansijske probleme te se privatizacija nameće kao jedino i logično rešenje u tom trenutku. Na čelu EPS-a imamo nestručno rukovodstvo koje ničim ne zaslužuje da se nalazi na tom mestu jer stvara gubitke. Po svemu sudeći cilj je da se EPS u potpunosti obezvredi kako bi ga tokom privatizacije neko kupio za male pare”, ističe Veselinović.

Prema rečima sagovornika Danasa, za privatizaciju EPS-a ne postoji nijedan razlog jer bi uz postavljanje profesionalnog menadžmenta to preduzeće izašlo “na zelenu granu”. U slučaju da do privatizacije ipak dođe, on smatra da bi to bilo pogubno rešenje kako po interese građana Srbije, tako i zaposlenih u EPS-u.

Privatizacioni savetnik Branko Pavlović ne veruje da EPS primenjuje dampinške cene, a takođe smatra da bi privatizacija tog preduzeća bila loš potez.

“Mislim da EPS iz cene koju ima lako može da podmiri troškove proizvodnje i nisam siguran da su tačne informacije da nudi kupcima cene struje koje nisu tržišne. Gubici EPS-a ne potiču sa te strane, već ih ima isključivo zato što se preduzećem rukovodi na neadekvatan i nestručan način. Ne verujem da država EPS svesno gura u propast da bi ga prodala, ali da je nestručno rukovodstvo krucijalni problem koji stvara gubitke je nesporno”, zaključuje Pavlović.

Izvor; 021

Skinite kao PDF :

Download PDF