Srbija: Montaža poslednjeg agregata A4

4. November 2019. / Srbija Energetika

Ugradnjom rotora, završena jedna od značajnijih faza u okviru revitalizacije agregata A4

U hidroelektrani „Zvornik“, u okviru revitalizacije agregata A4, 9. oktobra izveden je transport rotora iz montažne sale i njegova ugradnja u stator generatora, tj. na generatorsko vratilo. Time je završena jedna od značajnijih faza u okviru revitalizacije poslednjeg agregata, a da bi se ona ostvarila, prethodili su brojni montažni radovi. Urađena je montaža glavnih komponenti turbine, kao što su montaža radnog kola, turbinskog poklopca, sprovodnog aparata, glavnih komponenti turbinske regulacije (rezervoari, pumpe, cevovodi, servomotori, regulacioni prsten), zatim montaža turbinskog ležaja, nosećeg ležaja i spajanje generatorskog i turbinskog vratila. Montirani su pomoćni delovi turbine: senzori, gazišta, merni pretvarači, nosači opreme i slično.

Rotor generatora kompletiran je u montažnoj sali elektrane, odakle je i transportovan i ugrađen, dok je montaža statora generatora urađena u generatorskom buretu – na mestu ugradnje.

Završena je montaža gotovo sve primarne i sekundarne elektroopreme, kao što su razvodno postrojenje 110 kV, blok-transformator, sabirnice generatora, oprema generatorskog napona, oprema – ormari upravljanja, zaštite i pobude i ostala pomoćna elektrooprema.

Sistemi rashladne vode i zbijenog vazduha u velikoj meri su montirani i kompletiraće se paralelno sa završetkom montaže turbine, turbinske regulacije i generatora.

– U narednom periodu planirani su radovi na montaži gornjeg krsta i gornjeg generatorskog ležaja, montaža gornjih pokrova generatora, kliznih prstenova generatora i njihovo povezivanje s polovima rotora, montaža uljne glave turbine, nastavak kabliranja opreme, povezivanje 110 kV razvodnog postrojenja sa prvim dalekovodnim stubom preko koga se agregat povezuje na elektroenergetski sistem – ističe Tomica Jovanović, šef službe proizvodnje u HE „Zvornik“.

Pored montaže opreme, potrebno je uraditi i njeno ispitivanje i podešavanje (provera na curenje fluida, centriranje, električna ispitivanja).

Završetak svih montažnih radova je planiran za 30. novembar, kada počinju ispitivanja agregata po završetku montaže. Završetak ispitivanja, uključujući i probni rad agregata od 30 dana, planiran je za 5. februar 2020, kada agregat ulazi u komercijalnu eksploataciju, tj. jednogodišnji garantni period.

Na revitalizovanim agregatima A1, A2 i A3 urađeni su ili su u toku remontni radovi i otklonjeni nedostaci koji su uočeni u njihovoj eksploataciji.

Pored radova na revitalizaciji agregata A4 i radova na remontima agregata A1, A2 i A3, u toku su aktivnosti na dobijanju trajnih rešenja za priključenje na prenosni sistem revitalizovanih agregata u HE „Zvornik“, kao i na dobijanju upotrebne dozvole.

Izvor; EPS Energija

Skinite kao PDF :

Download PDF