Srbija: Mundoro sklopio sporazum sa kompanijom Vale za istraživanje četiri licence u Timoku

10. October 2019. / Srbija Energetika

Mundoro Capital Inc. objavljuje da je sa kompanijom Vale Canada Limited zaključio earn-in sporazum, na osnovu koga Mundoro garantuje kompaniji Vale earn-in opciju za četiri istražne licence Mundora: Sumrakovac, Osnić, Dubrava i Padina (Vale-Mundoro projekti), koji se nalaze u okviru magmatskog kompleksa Timok u Srbiji .

Timok je jedan od najplodnijih metalskih kompleksa u pojasu Tethian. U Timoku se nalazi depozit Čukaru-Peki i proizvodni rudnici: podzemni rudnik bakra u Boru i otvoreni rudnik bakar-zlato Veliki Krivelj.

Teo Dechev, generalni direktor i predsednik Mundora izrazio je zadovoljstvo što Vale kao najnoviji partner u Srbiji potvrđuje perspektive paketa licenci Mundora u Timočoj regiji i reflektuje rastuće interesovanje za ovaj region.

Pregled uslova

U skladu sa Sporazumom, Mundoro je odobrio Valeu mogućnost da zaradi, tokom dve primarne faze, do 75% udela u Vale-Mundoro projektima, samostalnim finansiranjem troškova do 45 miliona USD (60 miliona kanadskih dolara), na sledeći način:

Prva faza:

Vale ima mogućnost da zaradi 51% udela u Vale-Mundoro projektima tako što će samostalno finansirati troškove u iznosu od 5 miliona USD (7 miliona CAD ) tokom 3 godine, na osnovu ispunjavanja uslova due-diligence.

Mundoro će biti operator Vale-Mundoro projekata u prvoj fazi.

Druga faza:

Nakon prve faze, Vale ima pravo da u roku od 60 dana izabere da li će ući u drugu fazu, nakon čega može zaraditi dodatnih 24% udela u Vale-Mundoro projektima, za sticanje ukupno 75% udela, samostalnim finansiranjem dodatnih troškova od 40 miliona USD (53 miliona CAD) do pete godišnjice sporazuma.

Ako Vale odluči da ne uđe u drugu fazu ili ne ispuni zahteve druge faze, kompanija će plaćati Mundoru godišnju naknadu u iznosu od 150.000 USD (198.550 CAD). Godišnje isplate prestaju kada počne komercijalna proizvodnja.

Strane su se složile da osnuju novu srpsku korporaciju koja predstavlja earn-in/joint venture i vlasnik je odgovarajućih licenci i dozvola.

Mundoro je kanadsko kompanija za istraživanje i razvoj minerala, fokusirana na direktna ulaganja u projekte minerala koji imaju mogućnost stvaranja budućih povrata investicija za akcionare. Kompanija ima raznovrstan portfolio projekata u Srbiji i Bugarskoj, kao i investiciju u proizvodni rudnika zlata u Bugarskoj. U Srbiji poseduje osam licenci. Za jednu licencu ima opcioni sporazum sa kompanijom JOGMEC, za dve licence sa Freeport-McMoRan Exploration Corporation, za četiri licence sa Valeom, dok je jedna licenca, Železnik, dostupna za opciju trećim stranama. U Bugarskoj, Mundoro ima strateško partnerstvo JOGMEC-om. Običnim akcijama Mundora trguje se na Berzi TSX Venture.

Izvor: juniorminingnetwork.com

Skinite kao PDF :

Download PDF